Gå til hovedinnhold
Group 7036
Resurser Challenge
Kaernvaerden

Kärnvärden

Under hela säsongen kommer du att använda kärnvärdena i ditt arbete med alla processer, både i projekt och teknik. De kommer att ligga till grund för gott samarbete, respekt och inkludering.

Upptäcka: Vi utforskar ny kunskap och nya idéer.
Innovation: Vi använder kreativitet och uthållighet för att lösa problem.
Påverkan: Vi använder det vi lär oss för att förbättra världen.
Inkluderande: Vi respekterar varandra och bejakar våra olikheter.
Samarbete: Vi är starkare när vi arbetar tillsammans.
Skoj: Vi har kul!

På turneringsdagen ska lagen presentera för domarna hur de har arbetat med kärnvärdena. Lagen måste också visa kärnvärdena under hela turneringsdagen.