Gå til hovedinnhold
Group 7036
Masterpiece

Välkommen till årets uppdrag: MASTERPIECE℠!

I 8 veckor från 16 september ska över 700 lag från Sverige och Norge arbeta med innovation, forskning, teknologi, design och programering som avslutas med en turnering 11 november som firar allt som har upplevts och uppnåtts! Lycka till!

Projekt MASTERPIECE℠!

Hur vi delar våra hobbys och intressen med andra kan vara ett uttryck för vårt kreativa jag. Människor som arbetar med konst kan lära oss mycket om hur man kommunicerar, engagerar och hur man underhåller en publik av alla storlekar. Vad kan ni lära er av museer, teatrar och filmer som kan hjälpa er att dela med er av det ni tycker om att göra?

Ert lag kommer att definiera ett problem inom årets tema som ni vil prova och lösa och sedan hitta en innovativ lösning på ert problem.

I deltagarhäftet hittar ni mer information om årets innovativa projekt. 

Vad kommer ni att arbeta med?

Innovativt Prosjekt (1)
Innovativt projekt
 • Välj ett problem att undersöka inom årets uppdrag
 • Skriv om problemet till en forskningsfråga
 • Utforska problemet för att lära dig mer
 • Skapa en innovativ lösning på problemet
 • Håll en presentation på turneringsdagen
Teknologi (1)
Teknik
 • Designa er LEGO-robot
 • Läs årets robotuppdrag
  Programmera er LEGO-robot för att utföra robotuppdrag
 • Skapa en strategi för robotuppdragen
 • Håll en presentation på turneringsdagen
Robotkonkurranse
Robottävling
 • Öva på robotuppdragen före turneringen
 • Delta i turneringen och kör minst tre robotmatcher (varje match är 2,5 minuter)
 • Slutför uppdrag för flest poäng i varje robotmatch
Kjerneverdier (1)
Kärnvärden

Laget övar på och använder de mjuka färdigheterna som är kärnan i allt deltagarna gör i FLL. Dessa främjar inkludering och sammanhållning, och förebygger utanförskap och mobbning. FLL:s kärnvärden är: Upptäcka, Innovation, Påverkan, Inkluderande, Samarbete, Skoj

Teknik och Robottävling

Årets MASTERPIECE℠ robottävling handlar om teknik som förbättrar publikens upplevelse av en kreativ produktion. Poäng ges genom att aktivera olika typer av teknik. Experterna som är involverade i utformningen av föreställningarna och publiken måste transporteras till olika platser runt om på robotbanan.

Ni kommer att bygga och programmera en egen LEGO-robot som måste lösa uppdrag på robotbanan. Ni måste tänka strategiskt och försöka få så många poäng som möjligt i varje 2,5: e minuters robotmatch.

FIRST® LEGO® League Kärnvärden

Vi uppvisar FIRST®-idealen om Gracious Professionalism® och Coopertition® i våra kärnvärden:

Upptäcka: Vi utforskar nya kunskaper och idéer.
Innovation: Vi använder kreativitet och uthållighet för att lösa problem.
Påverkan: Vi tillämpar det vi lär oss för att förbättra vår värld.
Inkluderande: Vi respekterar varandra och drar nytta av våra olikheter.
Samarbete: Vi är starkare när vi arbetar tillsammans.
Skoj: Vi har kul!

Under hela säsongen kommer ni att använda kärnvärdena i ert arbete med alla processer, både i projekt och teknik.

Jubel pokal

Ett nytt uppdrag varje år

Varje höst finns ett nytt och inspirerande uppdrag med ett samhällsrelevant och engagerande tema. Det finns inga enkla svar i uppdraget. I FIRST® LEGO® League löser barn och unga utmaningar som ingen vuxen vet svaret på!

Under en åtta veckor lång arbetsperiod ska lagen undersöka årets tema, hitta en innovativ lösning på ett problem samt designa och programmera en LEGO® Education robot.