Covid 19

Vi får en del spørsmål om den kommende sesongen: blir det sesong? blir det turneringsdag? Hvordan blir i så fall denne turneringsdagen?
Vi i FIRST Scandinavia som står bak FLL i Skandinavia, ser det som høyst sannsynlig at FIRST LEGO League kan gjennomføres i høst.. FLL er et fantastisk skoleprosjekt og så lenge elevene er på skolen vil FLL kunne gjennomføres. Slik det ser ut nå, vil skolene være åpen i de skandinaviske landene i høst.

Vi har fått signaler på at det kan være fint å ha et felles prosjekt når skolen (forhåpentligvis) starter ordentlig opp til høsten. I tillegg er jo FLL en liten gavepakke til skolene med tanke på Fagfornyelsen i norge, og læreplaner i Sverige og Danmark. 

Når det kommer til selve turneringsdagen, håper og tror vi, at vi skal få til gode lokale løsninger. Slik det ser ut nå, vil arrangementer inntil 500 personer kunne være tillatt i November, gitt at man tar hensyn til smittevernreglene. Hvis det også er tilfelle når november kommer, vil de aller fleste kunne gjennomføre sine turneringer for barna og veilederne. Det er ikke sikkert at man kan ha like mye publikum som vanlig, og det kan hende at turneringsdagen ikke blir helt lik som før. Det tror vi bare vi må forberede oss på. FIRST Scandinavia har derfor kartlagt flere mulige scenarioer, og vil hjelpe hver turneringsby med å finne den riktige løsningen for sin turnering.

Hvis dere er usikre eller har spørsmål, ta kontakt medd lokal prosjektleder/prosjektorganisasjon eller med oss i FIRST Scandinavia:

Turneringer med kontaktinfo
FIRST Scandinavia 

Vi ser stort frem til den nye sesongen og er allerede i gang med planlegging og arbeid med oppdraget!
robotkjoring1