Steve with friends

Vi är ett lag från Ugglums skola som är med för andra året. Vårt lag förra året består av ungefär samma lagmedlemmar, med några tillägg. Den stora skillnaden är att vi förra året vad ett lag med elever från två olika klasser, och nu är båda klasserna representerade av ett eget lag. När vi valde medlemmar var det helt frivilligt, alla i klassen fick vara med. Det blev sju stycken i år, vilket är färre än vi varit innan. Detta gjorde dock att vi har kunnat jobba ännu mer tillsammans. 

Vi har använt mycket lektionstid till detta och lagt ner mycket tid överhuvudtaget, även fritiden. Detta gjorde vi för att vi vill lyckas så bra som möjligt. Vi har tagit hjälp av många olika för att få ett resultat vi blir nöjda med.