- en metode for å oppnå grunnleggende ferdigheter og kompetansemål i læreplanen

FIRST® LEGO® League er et fantastisk metode for å oppnå både de grunnleggende ferdighetene og en rekke kompetansemål innenfor mange fag i læreplanen:
 • Naturfag
 • Matematikk
 • Norsk
 • Teknologi i praksis
 • Programmering valgfag

...og mange andre fag avhengig av hva som er årets tema

 
FIRST® LEGO® League får lagmedlemmene øve på å være en del av et team og får større forståelse for hva som må til å lykkes, på lik linje på hvordan det er i arbeidslivet. Her er det rom for alle roller: ledere, fotografer, designere, programmerere, forskere, entertainere. I FLL arbeider man som et lag, og det er verdifullt for barn/ungdom å oppleve verdien av og utfordringene man har i et teamarbeid. I skolen opplever mange at klassemiljøet blir bedre og at det igjen påvirker det generelle læringsmiljøet på en positiv måte.

Skole-hjem-samarbeid

FIRST LEGO League er en flott måte å engasjere foreldre på. Foreldre kan for eksempel:

 • være faglige bidragsytere
 • ha ansvar for deler av laget/prosjektet (for eksempel robotdelen)
 • arrangere FLL-kvelder
 • bidra med administrering
 • følge tidsskjema på turneringsdagen
 • være supportere
 • være eller skaffe sponsorer
publikum-finale

0I3A8712-robotkamp