FIRST® LEGO® League øver grunnleggende ferdigheter, dekker kompetansemål i mange fag, og forbereder elevene dine på den nye læreplanen som kommer i 2020.

FIRST® LEGO® League lar elevene dine programmere, forske og eksperimentere mens de løser samfunnsaktuelle oppdrag. Programmet
er en fantastisk metode for å øve de grunnleggende ferdighetene og en rekke kompetansemål innenfor mange fag i læreplanen:
 • Naturfag
 • Matematikk
 • Norsk
 • Samfunnsfag
 • Engelsk
 • Teknologi i praksis
 • Programmering valgfag

...og andre fag avhengig av hva som er årets tema.

Den nye overordnede delen av læreplanen sier i del 1.4 at "Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling." I FIRST® LEGO® League får de muligheten til å forske på samfunnsaktuelle problemstillinger, finne en løsning på en selvlaget problemstilling, og gjøre ideen sin om til en handling eller produkt. 

FIRST® LEGO® League får lagmedlemmene også øve på sosiale ferdigheter ved å være en del av et team. De får større forståelse for hva som må til å lykkes sammen, og et innblikk i hvordan arbeidslivet fungerer. Her er det rom for alle roller: ledere, fotografer, designere, programmerere, forskere, entertainere. I FLL arbeider man som et lag, og det er verdifullt for barn/ungdom å oppleve verdien av og utfordringene man har i et teamarbeid. I skolen opplever mange at klassemiljøet blir bedre og at det igjen påvirker det generelle læringsmiljøet på en positiv måte.

Skole-hjem-samarbeid

FIRST® LEGO® League er en flott måte å engasjere foreldre på. Avhengig av interesse kan foreldre for eksempel:

 • være supportere
 • være faglige bidragsytere
 • ha ansvar for deler av laget/prosjektet (for eksempel robotdelen)
 • arrangere FLL-kvelder
 • bidra med administrering
 • følge tidsskjema på turneringsdagen
 • være eller skaffe sponsorer
publikum-finale

0I3A8712-robotkamp