Hva er FIRST® LEGO® League?

FIRST® LEGO® League er en kunnskaps- og teknologikonkurranse som inspirerer barn og unge i alderen 10-16 år til å bli morgendagens ingeniører, forskere og problemløsere.
 
Gjennom samfunnsaktuelle oppdrag får deltakerne oppleve vitenskap og teknologi på en engasjerende og spennende måte!
 
I midten av september slippes årets FIRST® LEGO® League-oppdrag (se tidligere oppdrag her). Deltakerne skal lage innovative løsninger på problemer, designe og programmere en LEGO MINDSTORMS robot, samt markedsføre løsningen og laget sitt. Lagene har åtte uker arbeidsperiode før det hele ender opp i en lokal turnering. I Skandinavia har vi 44 turneringsbyer som lagene kan delta i. Du kan finne alle våre turneringer her. For å kunne delta må man ha et lag og minst en voksen veileder. 

 

De fleste lag kommer fra skoler da FIRST® LEGO® League er godt forankret i læreplanen, og er i tillegg en god måte å arbeide med klassemiljøet på samtidig som elevene lærer. Du kan lese mer om FLL i skolen her.  Det er også mange fritidslag som deltar. Det kan være robotklubber, fritidsklubber eller en vennegjeng med for eksempel en forelder som veileder. Vil du ha mer informasjon om veilederrollen, kan du trykke her. 
IMG_8587x-klem

Hvorfor FIRST® LEGO® League?

 • Gir gode opplevelser med teknologi, forskning, innovasjon og prosjektarbeid 
 • Styrker samholdet i klassen/gruppen og er bra for samholdet i klassen - styrker lagfølelsen
 • Skaper personlig og faglig utvikling
 • Gir deltakerne mulighet til å jobbe praktisk med reelle problemstillinger
 • Øker kunnskap om programmering og design
 • Oppmuntrer til oppfinnsomhet og kreativitet
 • Egner seg godt for tilpasset opplæring
 • Øker interessen for teknologi og realfag
 • Kan være med å øke rekrutteringen til realfaglige studier
 • Elevene får erfaring med metoder og organisering som ligner arbeidslivet

 

Hvorfor-FLL
IMG_8342x-deltakere
tredeling-no

Hva skal lagene jobbe med?


Prosjekt
Lagene skal definere og forsøke å finne en innovativ løsning

Teknologi
Lagene skal designe og programmere en LEGO MINDSTORMS Robot

Markedsføring
Lagene skal markedsføre laget og løsningen sin

Kjerneverdier 
Omkranser hele prosjektet og er gjennomgående i alle kategorier                  
IMG_9042x-pris

FIRST® LEGO® League Kjerneverdier

 • Vi er et lag.
 • Vi arbeider sammen for å finne løsninger med hjelp fra våre veiledere og mentorer.
 • Vi vet at veilederne og mentorene ikke har alle svarene - vi lærer sammen.
 • Vi er gode konkurrenter.

 • Det vi oppdager, lærer og erfarer er viktigere enn det å vinne.
 • Vi deler erfaringene våre med andre.
 • Vi viser Gracious Professionalism® og Coopertition® i alt vi gjør.
 • Vi har det gøy!
IMG_8893x-publikum