Ressurser for veilederen

Å være veileder for FIRST® LEGO® League er krevende. På denne siden vil du finne mange gode ressurser, både knyttet til bruk av FLL i skolen og ressurser som er nyttig uansett organisering. 
IMG_8294x-klem

Ressurser for deg som er veileder i skolen

Periodeplaner for 5.-7. trinn og 8.-10. trinn - periodeplanene gir et eksempel på oppsett i 8 uker, med fremdriftsplan, kompetansemål, og kommentarer. 

Målark for 5.-7 og 8.-10. trinn - i målarkene kan elevene selv fylle ut i hvilken grad de selv synes de har oppnådd mål.

Skole-hjem-samarbeid

IMG_8764x-stand

Markedsføring

Logoer - i alle formater

Profilhåndbok - forteller retningslinjene for bruk av logo etc. 

Presentasjon av FIRST® LEGO® League - PowerPoint

Vervefolder - hva er FLL og hvorfor skal man være med

Årsrapport -

Evalueringer - kommer i første del av 2019