Ressurser for veilederen

Å være veileder for FIRST® LEGO® League kan oppleves som krevende, men også svært givende! På denne siden vil du finne mange gode ressurser, både knyttet til bruk av FLL i skolen og ressurser som er nyttig uansett organisering. 

Veilederhefte

Veilederheftet lastes direkte ned fra Veiledersiden ved oppdragsslipp. Du finner det under "Nedlastinger" når du har logget inn. 

I veilederheftet finner du veiledning til gjennomføring av FIRST LEGO League gjennom 12 økter. Det er ikke et krav om å følge veilederheftets økter, men det kan være til god hjelp, spesielt om man er ny.

Vi anbefaler alle å sette seg godt inn i veilederheftet, oppdrag og regler. 

veil-hefte

 


IMG_9865x

Ressurser for deg som er veileder i skolen

FIRST LEGO League Challenge passer svært godt i arbeidet med Fagfornyelsen, og man kan oppnå mange mål, både i Overordnet del og i de enkelte fagene. Spesielt er matematikk, norsk, naturfag, samfunnsfag, K&H og engelsk aktuelle fag i tillegg til flere basert på tema.

Vi har utarbeidet et dokument med alle relevante kompetansemål for FIRST LEGO League. Det finner du her:

knapp-fagfornyelsen-g
 

Etter oppdragsslipp vil det komme et eget dokument med kompetansemål som er aktuelle for denne sesongen. 

 

Skole-hjem-samarbeid

Generelle ressurser 

Foreldreskjema

Sjekkliste leveringer og presentasjoner


Brevark mal

Diplom (diplom for 2020 kommer til høsten)

Teambuildingsaktiviteter

Eksempler fra veiledere og lag

Framdriftsplan

Eksempel på budsjett

Rapportinnlevering mal

Rapportinnlevering eksempel (merk at markedsføring ikke lenger er en egen kategori)

Markedsføring

Logoer - Overordnet og Challenge

Denne sesongens logoer: RePLAY

Profilhåndbok - forteller retningslinjene for bruk av logo etc.  - NY 2020

Presentasjon av FIRST® LEGO® League - PowerPoint

Verveflyer

Årsrapport - 2017 - 2018 - 2019

Evalueringer - (kommer)