Ressurser for veilederen

Å være veileder for FIRST® LEGO® League er krevende. På denne siden vil du finne mange gode ressurser, både knyttet til bruk av FLL i skolen og ressurser som er nyttig uansett organisering. 

Veilederhefte

Veilederheftet lastes direkte ned fra Veiledersiden ved oppdragsslipp! 

I veilederhefte finner du veiledning til gjennomføring av FIRST LEGO League gjennom 12 økter. Det er ikke et krav om å følge veilederheftets økter, men det kan være til god hjelp.

veil-hefte

 


IMG_9865x

Ressurser for deg som er veileder i skolen

Periodeplaner for 5.-7. trinn og 8.-10. trinn - periodeplanene gir et eksempel på oppsett i 8 uker, med fremdriftsplan, kompetansemål, og kommentarer. 

Målark for 5.-7 og 8.-10. trinn - i målarkene kan elevene selv fylle ut i hvilken grad de selv synes de har oppnådd mål.

Skole-hjem-samarbeid

Eksempler fra veiledere og lag

Framdriftsplan

Eksempel på budsjett

Rapportinnlevering mal

Rapportinnlevering eksempel (merk at markedsføring ikke lenger er en egen kategori)

Markedsføring

Logoer - i alle formater

Profilhåndbok - forteller retningslinjene for bruk av logo etc. 

Presentasjon av FIRST® LEGO® League - PowerPoint

Vervefolder - hva er FLL og hvorfor skal man være med

Årsrapport - 2017 - 2018 - 2019

Evalueringer - (kommer)