FIRST® LEGO® League i skolen

FIRST® LEGO® League øker elevenes interesse og ferdigheter innenfor realfag, dekker kompetansemål i mange fag, gir den viktige mestringsfølelsen, og er et godt prosjekt for å styrke klassemiljøet. Prosjektet egner seg svært godt for tilpasset opplæring i skolen.

"Kanskje aller viktigst er mulighetene FLL gir til å bygge stolthet for eget lag, egen klasse og egen skole. Stolthet det snakkes om rundt middagsbordene. Stolthet som bygger skolens identitet. Stolthet som vekker lokalsamfunnet og næringslivets interesse for hva det jobbes med i skolen" - Eirik Jåtten, rektor 
I FIRST® LEGO® League får lagmedlemmene faglige utfordringer, men også viktig trening i sosiale ferdigheter som å være en del av et team. De vil få større forståelse for hva som må til å lykkes som et team, på lik linje med hvordan det er i arbeidslivet. FIRST® LEGO® League er ikke bare for realfagsinteresserte, her er det rom for alle roller:
 • Prosjektlederen
 • Designeren
 • Mekanikeren
 • Forskeren
 • Fotografen
 • Programmereren
 • .. og andre roller som passer akkurat din gruppe. 
Den nye overordnede delen av læreplanen sier i del 1.4 at "Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling." I FIRST® LEGO® League får de muligheten til å forske på samfunnsaktuelle problemstillinger, finne en løsning på en selvlaget problemstilling, og gjøre ideen sin om til en handling eller produkt. Mulighetene er mange, og for deg som veileder blir det sentralt å støtte lagmedlemmene med å finne ut hvordan de kan få ut sitt potensiale.

I FIRST® LEGO® League arbeider man som lag, og det er verdifullt for barn/ungdom å oppleve verdien av og utfordringene man har i et teamarbeid.

I skolen opplever mange at klassemiljøet får et løft og at det igjen påvirker det generelle læringsmiljøet på en positiv måte.
IMG_0131x
FIRST® LEGO® League er et fantastisk metode for å oppnå både de grunnleggende ferdighetene og en rekke kompetansemål innenfor mange fag i læreplanen:
 • Naturfag
 • Matematikk
 • Norsk
 • Teknologi i praksis
 • Programmering valgfag

...og mange andre fag avhengig av hva som er årets tema"Kanskje aller viktigst er mulighetene FLL gir til å bygge stolthet for eget lag, egen klasse og egen skole. Stolthet det snakkes om rundt middagsbordene. Stolthet som bygger skolens identitet. Stolthet som vekker lokalsamfunnet og næringslivets interesse for hva det jobbes med i skolen" - Eirik Jåtten, rektor 

IMG_8565x-presentasjon
publikum-finale

 


Skole-hjem-samarbeid

FIRST® LEGO® League er en flott måte å engasjere foreldre på. Foreldre kan for eksempel:

 • være faglige bidragsytere
 • ha ansvar for deler av laget/prosjektet (for eksempel robotdelen)
 • arrangere FLL-kvelder
 • bidra med administrering
 • følge tidsskjema på turneringsdagen
 • være supportere
 • være eller skaffe sponsorer