Bedømmelse

For at bedømme holdene i FIRST® LEGO® League bruger dommerne dommerskemaer. Det er en god idé for alle hold at sætte sig ind i dommerskemaerne, for at vide hvad holdene dømmes ud fra. 

På turneringsdagen bliver man evalueret på mange måder.

 

Man skal holde en præsentation om

●       Projekt

●       Teknologi 

●       Kerneværdier


Man skal gennemføre mindst 3 robotkørsler


I skal designe og fremvise dferes egen pit (bemærk! Selvom mange turneringer ønsker at lave delvise digitale løsninger, kan holdet skabe deres egen pit / udstilling af projektet og deres team)

Det svinger fra turneringssted til turneringssted, hvordan præsentationerne skal afvikles. På vejledermødet får vejlederen at vide, hvordan præsentationerne skal afvikles på turneringsdagen.

 

Inden turneringen skal alle hold aflevere en rapport. Den skal kort forklare indholdet af de forskellige elementer, som holdet har arbejdet med. Brug rapportskabelonen og husk at aflevere rapporten på holdsiden ca. 1 uge inden turneringen. 

Teknologipresentasjon

Scorekort

 
DK-banedommer-knapp

DK_dommerskjema-knapp


dommer-markedsforing