Et tilbakeblikk ..

I 2018 har vi fått ny webside. Mange har likevel glede av tidligere års oppdrag.
Her kan du finne oppdragene fra 2013-2017. 

Oppdragene for år 2000-2012 kommer.
                                 
2017-hydrodynamics
2017: HYDRO DYNAMICS℠                                

2016-animalallies2016: Animal Allies℠

  
2015-trashtrek
2015: Trash Trek℠


Robotbord-2