Oppdateringer

Gjennom sesongen kommer det ofte oppdateringer på både prosjekt og robotoppdrag. Disse er viktig og har prioritet 1 dersom det er diskusjoner rundt regler og oppdrag. Oppdateringene finner dere på denne siden. 

Oppdateringer Robotoppdrag

U02 - 20. august 2018 - Noen kjerneprøver
Kjerneprøver kan brukes for å oppnå poeng som beskrevet i M03 og M05 selv om akselen i kjerneområdeinstallasjonen ikke er helt tom. (For de som har brukt amerikansk versjon, er mulige scores også 8,10,12,18 og 20 poeng). Dette er ok i den skandinaviske versjonen.

U01 - 14. august 2018 - Meteoroidefangerens form 

Meteoroidefangeren som er beskrevet i Byggeinstruksjonene er korrekt. Dere kan ignorere den lille forskjellen dere ser i bildene i Challenge Guide. 

 

Oppdateringer Prosjekt (og evt. annet)

U02 - 1. august 2018 - Løse "Rom-utfordringen" deres først
I mange tidligere sesonger, har prosjektoppdraget instruert lagene til å "designe en innovativ løsning som gir en verdi til samfunnet". I INTO ORBIT-oppdraget, er utfordringen meget unik: Dere skal "peke på en fysisk eller sosial utfordring som mennesker møter når de utforsker verdensrommet innenfor vårt solsystem i lange perioder, og foreslå en løsning på denne utfordringen". Av denne grunn, for å unngå noen forvirringer om akkurat hvem løsningen deres bør komme til gode, har vi tatt bort frasen "gir en verdi til samfunnet" fra Challenge Guiden. Dette for å gjøre det tydelig at laget deres bare trenger å tenke på å finne en løsning som hjelper mennesker i verdensrommet som er påvirket av utfordringen dere velger. Hvis det også kan hjelpe mennesker på jorden fordi dere lager en "spinoff"-løsning, er dette bare fint. MEN, det er altså ikke et krav, og dommerne vil informeres om denne oppdateringen, slik at de ikke vil forvente at dere utvikler en innovativ løsning som også løser et problem på jorden. 

Husk også at det er forventet at lagene deler arbeidet sitt gjennom FIRST LEGO League. Likevel innser vi at det kanskje ikke er mulig for alle å dele sin løsning med en expert på utforskning i verdensrommet. Det er helt OK!  


U01 - 1. august 2018 - Finne hjelp
Et av de mest vanlige spørsmålene om prosjektet hver år er "Hvor kan vi finne noen til å hjelpe oss å lære om xxx. I INTO ORBIT-oppdraget forstår vi at ikke alle har et sted som skyter opp raketter i nabolaget! MEN, hvis dere ser nøye i Challenge guiden, spesielt side 19-20, vil dere se at "Spør en som jobber med det"-seksjonen lister opp en rekke jobber utenom astronauter eller astrofysikere. Faktisk finnes det mange typer av eksperter som kan hjelpe laget å forstå noen av utfordringene knyttet til romreiser som varer over lang tid. Profesjonelle i helsetjenesten kan hjelpe dere å oppdage noen av de fysiske problemene mennesker møter i rommet, som for eksempel redusert gravitasjon og stråling. Psykologer og sosialarbeidere kan hjelpe dere å forstå noen av de sosiale og psykiske utfordringene menneskene møter når de er borte fra familie og venner i lange perioder. Ulike grupper av ingeniører kan hjelpe dere med å bedre forstå noen av de utrolige systemene som behøves for å kunne utvikle et romfartøy som kan holde mannskapet sunne og sikre. Dere kan også vurdere å kontakte en lærer på et universitet/høgskole, eller se om det finnes et romfartssenter eller et planetarium i nærheten. Under "Inspirasjon" finner dere mange gode ressurser og inspirasjon til hvem dere kan kontakte. 

Dommerne er klare over at lagene i år må snakke med et variert utvalg av profesjonelle gjennom INTO ORBIT-sesongen. Så ikke vær bekymret - det vil ikke forventes at dere må finne deres egen personlige astronaut!