Uppdrag 2021

Deltagarna får undersöka en verklighetsbaserad utmaning och försöka hitta en lösning på den.

Uppdrag 2021


18 september kl.13:00 offentliggörs et samhällsaktuelt 

FIRST® LEGO® League Explore uppdrag. TopSecret_sirkel

Under vägledning av en vuxen, lärare eller förälder får barnen även bygga en LEGO®-modell med hjälp av ett inspirationsset och LEGO® Education WeDo. Undersökningsresultatet och modellen presenteras för domare i en turnering. Det handlar om att utmana fantasin och om att undersöka och tänka kritiskt. 

Efter att uppdraget släppts har lagen 8 veckor på sig att arbeta med projektet innan de deltar i en regional turnering på lördag 13 november.

För att kunna delta måste du ha ett team och minst en vuxen handledare. Vill du få tips på var du bör börja? Läs den här smidiga vägledningen her!


Anmälningen öppnar 1 april.

I Skandinavien har vi ca. 20 turneringsorter där lag kan delta.
Här hittar du din närmaste turneringsort.FIRST® LEGO® League Kärnvärden

 

Vi uppvisar FIRST®-idealen om Gracious Professionalism® och Coopertition® i våra kärnvärden:

Upptäcka: Vi utforskar nya kunskaper och idéer.

Innovation: Vi använder kreativitet och uthållighet för att lösa problem.

Påverkan: Vi tillämpar det vi lär oss för att förbättra vår värld.

Inkluderande: Vi respekterar varandra och drar nytta av våra olikheter.

Samarbete: Vi är starkare när vi arbetar tillsammans.

Skoj: Vi har kul!

TREDELING_SE_2019-web

Varför FIRST® LEGO® League?

 • Ger erfarenhet av arbetsmetoder och organisationssätt som liknar de man kan stöta på i yrkeslivet
 • Stärker sammanhållningen i klassen och är bra för klassmiljön – ger lagkänsla
 • Ger deltagarna möjlighet att arbeta med riktiga problemställningar
 • Kan bidra till att öka rekryteringen till naturvetenskapliga studier
 • Gör vetenskap och teknik begripligt och roligt
 • Ökar kunskapen om programmering och formgivning
 • Ger barnen möjlighet att arbeta med innovation
 • Främjar uppfinningsrikedom och kreativitet
 • Personlig och ämnesmässig utveckling

Fördelar i skolvardagen

 • praktisk, ämnesöverskridande inlärning
 • arbetssätt för att uppnå kompetensmålen
 • anpassad undervisning
 • ett koncept som ingår i undervisningen i stället för att bara vara ett komplement.