Med FIRST® LEGO® League Explore stärker du arbetsmiljön i klassen genom att öka elevernas intresse för, färdigheter inom och känsla av att behärska NO.

Den här projektformen passar utmärkt för anpassad undervisning.

FIRST® LEGO® League Explore är väl förankrat i läroplanen för förskola och grundskola. Alla delar i projektet utgår ifrån kunskapsmålen i svenska, norska och danska skolor. Projektet är tvärvetenskapligt med betoning på naturorienterande ämnen, svenska och matematik.

Majoriteten av lagen kommer från olika skolor, men fritidsklubbar och kompisgäng där man vill göra något roligt och meningsfullt tillsammans är också välkomna att delta. 

I FIRST® LEGO® League Explore arbetar man i grupp, och det är värdefullt för barnen att få uppleva värdet i och utmaningarna med lagarbete. I skolan upplever många att klassmiljön får ett lyft och att det påverkar inlärningsmiljön på ett positivt sätt.

header-IMG_8516x-deltakere

”Det här är kanske det bästa och viktigaste sättet för våra skolbarn att lära sig om dagens yrken”

Trond, lagledare

Vi har utarbeidet et eget dokument med alle mål i læreplanen som er relevante dersom man deltar i FIRST® LEGO® League. Dette dokumentet finner dere her:


knapp-fagfornyelsen-r


Når årets oppdrag er lansert i september, vil det også komme en oversikt over relevante kompetansemål knyttet til årets oppdrag. 

Det verdifulle vanskelige

En algoritmisk tenker må ha strategier for å oppdage at noe er feil, og rette dem. Å lære hvordan man håndterer feil og motgang i et prosjekt uten å gi opp i frustrasjon, er en verdifull del av læringsutbyttet. Ved å stegvis bryte ned oppdraget i mindre deler gjennom systematisk problemløsning, bygger elevene kognitiv kondis. 

statistikk1