"FIRST® LEGO® League Explore er engasjerende og givende arbeid" 

                                                                                                                       Brunstad, veileder 
Den givende jobben med å være veileder i FIRST® LEGO® League Explore innebærer å veilede, oppmuntre og støtte barna gjennom prosjektperioden.     

FIRST® LEGO® League Explore fremmer interessen for matematikk, naturfag, norsk, samfunnsfag og ikke minst fremmer Explore et godt klassemiljø.

På denne veiledersiden vil du finne informasjon om det å være veileder, hvordan konseptet passer i skolen og gode ressurser for arbeidet som veileder.

FIRST® LEGO® League Kjerneverdier

Vi uttrykker FIRST®-filosofiene Gracious Professionalism® og Coopertition® gjennom våre kjerneverdier:

 • Oppdagelse: Vi utforsker nye kunnskaper og idéer.
 • Innovasjon: Vi bruker kreativitet og utholdenhet for å løse problemer.
 • Innvirkning:  Vi bruker det vi lærer til å forbedre verden.
 • Inkludering: Vi respekterer hverandre og omfavner våre ulikheter. 
 • Lagarbeid: Vi er sterkere når vi arbeider sammen.
 • Moro: Vi har det gøy!
header-IMG_6812-veileder

Kostnader og utstyr


Påmeldingsavgift: 1000 NOK per lag

Påmeldingsavgiften inkluderer

 • 7 t-skjorter (6 t-skjorter til barn og én t-skjorte til voksen veileder)
 • Egen lagside på hjernekraft.org
 • Tilgang til årets oppdrag.
Om det er flere enn 6 barn på et lag kan ekstra t-skjorter bestilles utenom. 

LEGO® Education WeDo

Koster fra 1610NOK

Inspirasjonssett

Koster 250NOK

Oppdraget krever at laget bygger opp en LEGO®-modell ved å bruke et LEGO® Education WeDO-sett og installasjonen fra inspirasjonssettet.

WeDo-settet inneholder 280 deler:

 • LEGO Education WeDo 2.0 programvare med 21 ulike prosjekter
 • 1 smart hub
 • 1 motor
 • 1 motion sensor
 • 1 tilt/vippesensor
 • 1 robust oppbevaringsboks. 

Inspirasjonsettet inneholder over 700 LEGO deler, inkludert det laget behøver for å bygge installasjonen som må være en del av LEGO®-modellen laget skal vise frem på turneringen. 

WeDo og inspirasjonssettet kan kjøpes på 
FIRST Scandinavia Partner. For forsendelser til land utenfor Norge kommer toll og avgifter i tillegg.

Laget må også ha en PC/MAC/nettbrett tilgjengelig for programmering av WeDo. I tillegg kommer materiell til utforming av posteren.

header-IMG_6879-klasserom
Totalt påmeldte lag
0
0
4

Påmelding

Påmeldingen til FIRST® LEGO® League Explore 2021 åpner 1. april!

Lagene behøver: 1 stk. LEGO® Education WeDo og 1 stk. inspirasjonssett for å løse oppdraget.
Begge deler kan bestilles på FIRST Scandinavia Partner

Påmeldingsavgift: NOK 1000, DKK 820, SEK 1100. Påmeldingsavgiften inkl. 7 t-skjorter, tilgang til årets oppdrag oppdrag samt tilgang til egen lagside på hjernekraft.org.
Gå til påmelding

Hver høst lanseres et nytt oppdrag med et samfunnsaktuelt tema. Barna skal forske på en utfordring fra virkeligheten, og forsøke å finne en løsning på denne. Her skal fantasien utfordres, det skal forskes og tenkes kritisk.

Veiledet av en voksen, lærer eller foreldre, skal barna også lage en LEGO®-modell ved bruk av et inspirasjonssett og LEGO® Education WeDo.  Forskningen og modellen skal presenteres foran dommere på en turnering. 

Barna får:

 • Forske på det som dagens forskere forsker på
 • Kjennskap til samfunnsaktuelle problemstillinger
 • Lære samarbeids- og presentasjonsferdigheter
 • Lage en poster/plakat
 • Designe en modell med inspirasjonssett og LEGO® Education WeDo
 • Presentere arbeidet sitt på en turnering
TREDELING_NO_2019


header-IMG_7373x-stand

KISS -

Keep It Simple, Silly


I ingeniørverden er enkle løsninger bra fordi komplekse løsninger øker sjansen for at noe kan gå galt. Da blir det vanskelig å reparere, koster mer og er vanligvis vanskeligere å kontrollere. Men selvfølgelig; ikke alle komplekse løsninger må forkastes. Selv de yngste barna blir lett dratt mot vanskelige og komplekse løsninger, så veilederen bør sikkert komme inn på KISS flere ganger i prosessen. Oppfordre og still spørsmål slik at barna lager løsningene så enkle som mulig.

Å være veileder innebærer å gi barna veiledning, oppmuntring og støtte. Sist, men ikke minst, vil Explore gi barna en fin, lærerrik og morsom opplevelse. Som veileder skal du oppmuntre barna gjennom prosjektperioden; fra oppdragsslipp i september og åtte uker frem til deltagelse på en turnering.

Hvert lag må ha minst en voksen veileder. Veiledere kan være lærere, foreldre eller andre voksne som liker å samarbeide med barn. Som veileder må du styre læringsprosessen, men la barna løse oppdraget uten at du kommer med løsningene. Veilederen er lagets kontaktpunkt, veileder laget, tilrettelegger og driver barna i mål med prosjektet. Veilederen er bindeleddet mellom lagmedlemmene, foreldrene, skolen og andre involverte. Som veileder vil du finne masse støttende materiell, blant annet under ressurser.

en-god-veileder