Relevans til barnehage og skole

FIRST® LEGO® League Jr. øker elevenes interesse og ferdigheter innenfor realfag, gir mestringsfølelse og er et godt prosjekt for å styrke klassemiljøet. Prosjektet egner seg svært godt for tilpasset opplæring.

FIRST® LEGO® League Jr. er godt forankret i læreplaner/rammeplan for barnehage og skole. Alle elementene i prosjektet tar utgangspunkt i kompetansemål/læringsmål i Norge, Sverige og Danmark. Prosjektet er tverrfaglig, men har hovedvekt på naturfag, matematikk og norsk.

Majoriteten av lagene kommer fra skoler, men fritidsklubber eller en vennegjeng som vil gjøre noe morsomt og meningsfylt sammen er også velkomne til å delta. 

Aldersgrensen er 6-9 år. En deltager kan ikke fylle 10 år i deltageråret. 
Det vil si; fyller deltageren 9 år 31. desember kan han ikke delta i FLL Jr. året etter, men fyller han 9 år 1. januar han delta i FLL Jr. inneværende år.

I FIRST® LEGO® League Jr. arbeider man som lag, og det er verdifullt for barna å oppleve verdien av og utfordringene man har i et teamarbeid. I skolen opplever mange at klassemiljøet får et løft og at det igjen påvirker det generelle læringsmiljøet på en positiv måte.

header-IMG_6879-klasserom