Oppdrag 2021

Deltakerne skal forske på en utfordring fra virkeligheten, og forsøke å finne en løsning på denne. 

Oppdrag 2021

18. september kl. 13:00 offentliggjøres et samfunnsaktuelt 
FIRST® LEGO® League Explore-oppdrag.


TopSecret_sirkel
Veiledet av en voksen, lærer eller foreldre, skal barna  lage en LEGO®-modell ved bruk av et inspirasjonssett og LEGO® Education WeDo. Posteren og LEGO®-modellen skal presenteres foran dommere på en turnering. Her skal fantasien utfordres, det skal forskes og tenkes kritisk. 

Etter oppdragsslipp har lagene 8 uker å arbeide med prosjektet på, før de deltar på en regional turnering lørdag 13. november. 

For å kunne delta må man ha et lag og minst en voksen veileder. Lurer du på hvordan du skal begynne? Vår quick-start guide finner du her.


Påmeldingen starter 1 april.

I Skandinavia har vi ca. 20 turneringsbyer som lagene kan delta i.
Her kan du finne din nærmeste turneringsby.
header-IMG_8971x-publikum
Totalt påmeldte lag
0
0
4

Påmelding

Påmeldingen til FIRST® LEGO® League Explore 2021 åpner 1. april!

Lagene behøver: 1 stk. LEGO® Education WeDo og 1 stk. inspirasjonssett for å løse oppdraget.
Begge deler kan bestilles på FIRST Scandinavia Partner

Påmeldingsavgift: NOK 1000, DKK 820, SEK 1100. Påmeldingsavgiften inkl. 7 t-skjorter, tilgang til årets oppdrag oppdrag samt tilgang til egen lagside på hjernekraft.org.
Gå til påmelding

FIRST® LEGO® League Kjerneverdier

Vi uttrykker FIRST®-filosofiene Gracious Professionalism® og Coopertition® gjennom våre kjerneverdier:

Oppdagelse: Vi utforsker nye kunnskaper og idéer.

Innovasjon: Vi bruker kreativitet og utholdenhet for å løse problemer.

Innvirkning:  Vi bruker det vi lærer til å forbedre verden.

Inkludering: Vi respekterer hverandre og omfavner våre ulikheter. 

Lagarbeid: Vi er sterkere når vi arbeider sammen.

Moro: Vi har det gøy!

 
TREDELING_NO_2019
header-IMG_7316x-medalje

Hvorfor FIRST® LEGO® League Explore?

 • Gir erfaring med arbeidsmetoder og organisering som ligner arbeidslivet
 • Styrker samholdet i klassen og er godt for klassemiljøet - gir lagfølelse
 • Gir deltakerne mulighet til å jobbe med reelle problemstillinger
 • Kan være med å øke rekrutteringen til realfaglige studier
 • Gjør realfag og teknologi tilgjengelig og morsom
 • Øker kunnskapen om programmering og design
 • Gir barn mulighet til å jobbe med innovasjon
 • Oppmuntrer til oppfinnsomhet og kreativitet
 • Skaper personlig og faglig utvikling

Fordeler i skolehverdagen

 • Praktisk tverrfaglig tilnærming til læring i mange fag
 • Arbeidsmåte for å nå kompetansemålene
 • Egnet for tilpasset opplæring
 • Del av undervisningen, ikke et tillegg til 
header-IMG_6900-klasserom