De tøffe torskene

Vi er 13 gutter som går på Vormedal Ungdomsskole, i 9. og 10. klasse. Vi har alle valgt valgfaget teknologi og design, og fant sammen ut at vi ville bygge Lego og programmere. Vi er hardtarbeidende, og ønsker å nå langt i konkurransen. Målet vårt er å komme til Ålesund. Vi har gjennom hele prosjektet hatt et stort fokus på Team-Work, der vi ønsker å inkludere alle. Vi har hatt avstemming på store avgjørelser i prosjektet. Det har vært veldig kjekt og spennende å arbeide med First Lego-League. Vi har brukt mange timer på skolen og etter skoletid for å bli best.