Salten

Salten er et distrikt i Nordland fylke som grenser til Helgeland i sør, Ofoten i nord og Sverige i øst. Over Vestfjorden i vest ligger Lofoten. Salten består av de åtte kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Saltdal, Steigen og Sørfold, med totalt 73 884 innbyggere. Salten har to byer, Bodø og Fauske. Fylkesadministrasjonen i Nordland ligger i Bodø, som er fylkets største og eldste by.

Salten ligger sentralt i Nordland, og er samlet sett den største ”næringslivsmotoren” i fylket. Salten er også et betydningsfullt knutepunkt både for Nordland og Nord-Norge, noe som også gjenspeiles i funksjoner som høyere utdanningstilbud, sentralsykehus, fylkeskommunale og statlige tjenester, samt ulike tjenesteytende virksomhet for øvrig. Bodø er Nordlands viktigste kommunikasjonssenter, og utgjør sammen med Fauske knutepunkter på nasjonale transportlinjer både når det gjelder båt, jernbane, vei- og lufttrafikk. Salten har mye ren og variert natur, store kraftressurser og mineralressurser, variert næringsliv og et rikt kulturliv.

  (Kilde:https://no.wikipedia.org/wiki/Salten)


https://bodo.kommune.no/tverlandet-skole/


FLL sesongen 2020 RePLAY, gjennomføres digitalt grunnet koronapandemien.

Påmelding

33
Totalt ant. plasser
0
ant. ledige plasser
0
ant. på venteliste

Program

 

Sponsorer

Prisvinnere

Pris
Nominerte
Vinner
FIRST LEGO League Champion 1. plass
Team ActivEL
Sportsfiskene
Team Technic
Dream Team Spildra
Dynamonine
Team ActivEL
Kjerneverdiprisen
Dream Team Spildra
Misværosten
Team Technic
Sportsfiskene
Real gamers
Dream Team Spildra
Prosjektprisen 1. plass
Sportsfiskene
Team Technic
8-Steigen
Misvær
Fysiskeran
Sportsfiskene
Prosjektprisen 2. plass
Team Technic
Prosjektprisen 3. plass
Robotkonkurransen 1. plass
Robotkonkurransen 2. plass
Teknologiprisen 1. plass
Team ActivEL
Dream Team Spildra
The runners
Trainer – Hawks
Dynamonine
Team ActivEL
Teknologiprisen 2. plass
Trainer – Hawks
Teknologiprisen 3. plass
Veilederprisen

Turneringskomité Salten

Elisabeth Thielemann
Prosjektleder
tlf: 97546476
Knut Ola Myrvang
Prosjektleder
tlf: 90792808
Terje Johnsen
Arena-ansvarlig
tlf: 47260736
Elisabeth Thielemann
Hoveddommer
tlf: 97546476