Buertekno

Vi er 15 elever fra 4. - 6. trinn. Vi elsker lego og naturfag.