Vil du bidra til gode pedagogiske ressurser i FLL?

Vi har opprettet en pedagoggruppe for de som ønsker å bidra til å kvalitetssikre og utvikle nye ressurserfor FLL i skolen. Å være med i gruppen er uforpliktende, og du bidrar med det du kan og har tid til. 
Annie och Mio-web
Annie, som jobber som pedagog i Sverige, er en aktiv deltaker i pedagoggruppen. Vi tok en prat med henne for å høre hvorfor hun ønsker å bidra i pedagognettverket vårt, og hvorfor hun oppfordrer andre pedagoger i Skandinavia til å gjøre det samme.

-Jag önskar vara med i Pedagoger i FLL för att jag tycker att FLL är ett helt fantastiskt arbetssätt som ger både eleverna och pedagogerna som är med så otroligt mycket. Jag får möjliggöra för pedagoger och deras elever att delta i FLL där de får arbeta med innovativa uppgifter, skapa kontakt med näringsliv och samhället utanför skolan samtidigt som de når en högre måluppfyllelse.

I FLLs pedagoggruppe er du, sammen med de andre pedagogene, med på å gjøre FLL mer tilgjengelig for veiledere i ditt hjemland, gjennom å bidra med gjennomlesing, korrekturlesing, korte oversettelser eller annen relevant input. Du får også muligheten til å påvirke ressurser som blir produsert og kan komme med innspill til nye ressurser som kan lages.

-Det är inte mycket arbete, och du bidrar efter vilken kapacitet du har.Om vi är flera blir det lite jobb på varje, och om du inte hinner säger du bara nej. Jag rekommenderar alla att vara med på sina villkor och utifrån sina förutsättningar!

Vi håper å få med flere pedagoger fra alle landene våre, slik at vi kan dra nytte av deres kunnskap om læreplaner og skolesystem.

-Som FLL -pedagog hjälper jag till att göra FLL tillgängligt för barn i mitt land, och jag hoppas att fler går med så att ännu fler lagledare och barn får tillgång till resurser på sitt modersmål. FLL binder samman människor, skapar gemenskap, skapar en kontext för eleverna och en väldigt spännande och annorlunda lärmiljö.

Vi håper du vil være med å bidra! Send en mail til june@firstscandinavia.org, og fortell hvem du er, hvordan du ønsker å bidra og hvilket land du hører til i.

Vi ser frem til å høre fra deg! 
 
Annie och Mio-web