Tverrfaglige temaer og FLL

I overordnet del av læreplanen står det at “Skolen skal legge til rette for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene (...).”. I løpet av skolegangen og på tvers av fag, skal elevene lære om nasjonale og globale samfunnsutfordringer, hvordan kunnskap, samarbeid, engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskap kan finne løsninger på disse, og hvordan handlinger og konsekvenser henger sammen. Det er mye å lære og forstå, men de elevene som deltar i FIRST LEGO League får jobbe med disse punktene på en kreativ og praktisk måte, som gjør det lett tilgjengelig for akkurat deres aldersgruppe. 

tverrfaglig

I folkehelse og livsmestring er målet at elevene skal lære seg å ivareta psykisk og fysisk helse, ta ansvarlige livsvalg og håndtere medgang og motgang. Akkurat som livet, er ikke arbeidet med FLL uten utfordringer. Det krever kognitiv kondis, og øver ferdigheter som utholdenhet, samarbeid, og evnen til å bruke kunnskap en allerede har til å løse nye utfordringer – sammen med laget sitt. Elevene jobber også under Kjerneverdiene, som oppfordrer dem til å ta gode verdivalg for seg selv og laget sitt, og veileder dem til å bli gode samarbeidspartnere og konkurrenter. Dette skaper selvtillit, tilhørighet og pågangsmot, som er viktig for å mestre livets utfordringer, i skoletiden og etterpå. 

I demokrati og medborgerskap skal skolen blant annet stimulere “elevene til å bli aktive medborgere og til å delta i videreutviklingen av Norge”. I tillegg skal de øve på å tenke kritisk og lære seg å håndtere og respektere uenigheter. I FLL lærer elevene at deres engasjement er viktig, og at det de gjør kan gjøre en forskjell for mange. De får kjenne på egen påvirkningskraft og se at deres innsats og bidrag kan føre til innovasjon og utvikling, og i tråd med kjerneverdiene så bruker de det de lærer til å forbedre verden. Som et medlem av et lag, må avgjørelser tas på demokratisk vis, og alle skal bli hørt og respektert. I prosessen skal deltakerne tenke kritisk, og respektere lagmedlemmer og konkurrenter som har andre meninger og ideer enn dem selv. 

I bærekraftig utvikling skal elevene lære om flere tema. Et av temaene er å forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres. I tillegg skal de lære å bruke og skape ny teknologi, lære om problemene teknologi løser og utfordringen det skaper. I FLL lærer elever ikke bare å være brukere av teknologi, men skapere av teknologi. De skal programmere en robot for å løse utfordringer, og skape nye teknologiske løsninger på problemer ingen voksne har svaret på. Målet i FLL er å gjøre verden til et bedre sted, så det forventes etisk og miljøbevisste løsninger, som det tverrfaglige temaet også vektlegger. 

Elevene jobber naturlig med mange av målene i de tverrfaglige temaene underveis i FIRST LEGO League. FLL gir elevene unike opplevelser som kan øke selvfølelsen og følelsen av tilhørighet, og gi viktige erfaringer og ferdigheter som ruster dem til å lykkes senere i livet. Like viktig er følelsen deltakerne får av at de er viktige aktører i sin egen og verdens fremtid, det gir fremtidshåp og pågangsmot for egen fremtid, og lokal- og verdenssamfunnet de er en del av. 
tverrfaglig