Tips til brainstorming før oppdragsslipp

Årets oppdrag heter Cargo Connect. Nå som teaseren er sluppet kan det være morsomt å holde en brainstorming for å sette i gang noen kreative prosesser allerede. Om en setter av en økt til å se årets teaser og idémyldre, vil elevene kunne samle mye inspirasjon frem mot sesongstart i september.

 


brainstorm

Utgangspunktet for en brainstorming er å lære mer om temaet, gi elevene nye perspektiver, og gjøre dem bevisst på hvordan årets tema påvirker deres hverdag. En bred brainstorming vil også gjøre at de blir mer oppmerksomme på temaet frem mot oppdragsslipp, og gjøre at de ser utfordringer og muligheter som de kan notere seg og ta med inn i arbeidsperioden. 

 

Gå til Padlet og lag deg en gratiskonto. Om du ikke kjenner Padlet fra før så er det en digital tavle der du kan legge inn inspirasjon i form av ord, bilder, filmer med mer, for så å gi elevene tilgang til å være med å legge til sine ideer og tanker. Når du har opprettet en konto kan du starte en ny Padlet ved å trykke på “+ MAKE A NEW PADLET”. Du får da åtte maler å velge mellom, vi anbefaler å velge alternativet som heter Canvas til dette formålet.

 

Om du velger Canvas får du en oppslagstavle som kan brukes til å samle og koble sammen tanker og ideer. Her kan du på forhånd legge inn teaseren til Cargo Connect som du finner her. Siden oppdraget ikke er sluppet enda er det lurt å forberede seg på å hjelpe elevene til å tenke bredt. Globalt, regionalt og lokalt, og hvordan de kan knytte det de ser i filmen til sitt eget liv. 


Start økten med å si til elevene at dere skal idemyldre rundt årets FLL-tema. Du skal vise en film om temaet, og du vil at alle skal skrive ned et ord eller en tanke underveis. Vis teaseren til Cargo Connect og ta en liten runde i klasserommet for å høre hva de tenker. Deretter gir du elevene tilgang via link, QR-kode eller mail. Ha Padleten på prosjektoren i klasserommet og la alle se hva som dukker opp underveis. Elevene kan «like» innleggene til hverandre, og legge til informasjon/bilder på andres innlegg. Et godt tips er å slå på funksjonen for lærergodkjenning, om du vil unngå useriøse innlegg.  

 

Til slutt kan dere se på eksemplene i fellesskap, og snakke om hvilke problemstillinger dere kommer på i sammenheng med Cargo Connect. Selv om oppdraget ikke er sluppet, vil idémyldringen utvide horisonten til elevene, og gi de et godt utgangspunkt for videre spekulering rundt årets tema. Når oppdraget slippes har dere startet prosessen og sitter allerede på mye kunnskap og gode ideer!  

brainstorm