Opplevelsen er helt ubetalelig!

– Lagfølelsen gir en boost for klassemiljøet som gjerne holder seg til neste sesong, og gjør i stor grad at samarbeid om andre prosjekter i skolesammenheng går lettere.

knut1
Kjerneverdiene skaper verdier for fremtiden! 

Vi har tatt en prat med veileder Knut om hvordan han mener kjerneverdiene spiller en viktig rolle i og utenfor FIRST LEGO League.

– Kjerneverdiene i FLL gir grunnlag for gjøre klassen om til et lag, et lag som støtter hverandre når ting ikke går som planlagt og som feirer alle seirene det opplever i løpet av en FLL-sesong, og de seirene er det mange av, uansett hva slags resultat laget har på en turnering.

Kjerneverdiene i FLL skal gi elevene verdier og holdninger som vil bære frukter i mange år fremover, både som elev, og etter hvert arbeidstaker. Mens det innovative prosjektet, teknologi og robotkonkurransen beskriver hva deltakerne skal gjøre, beskriver Kjerneverdiene hvordan de skal jobbe for å oppnå mål som et lag.

– Det som er iøyenfallende med FLL er gjerne robotkamper og fokuset på programmering. Men noe av det som har størst påvirkningskraft på elevene er kjerneverdiene, som elevene gjerne jobber med uten at de selv tenker over det, sier Knut

Arbeidet med kjerneverdiene lærer også barn og ungdom å møte omgivelsene sine på en nysgjerrig og kreativ måte, med en respektfull holdning til de de samarbeider med og møter underveis. Med fokusområder som blant annet lagarbeid og inkludering, vil deltakerne utvikle ferdigheter som påvirker klassemiljøet på en positiv måte: Relasjonene mellom elevene styrkes, og fører til et godt læringsmiljø som gir bedre læringsmiljø og læringsopplevelser for hele klassen. 

– Kjerneverdiene og effekten disse har på klassemiljøet, er nok den største grunnen til at jeg år etter år ønsker å ha elever med i FLL. Når jeg ser gleden i øynene til elever når lagkamerater f.eks får til et robotoppdrag de har jobbet lenge med, er det helt ubetalelig. Den lagfølelsen gir en boost for klassemiljøet som gjerne holder seg til neste sesong, og gjør i stor grad at samarbeid om andre prosjekter i skolesammenheng går lettere!

knut1