Kompetansemål

Årets tema er transport, og det gir deltakere og veiledere en gylden mulighet til å utforske samfunnet sitt, enten lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.

forskningspresentasjon8

Oppdraget CARGO CONNECT setter søkelys på hvordan last blir sortert, lastet og transportert, og ved å utforske problemer og utfordringer knyttet til dette, kan en jobbe med kompetansemål i for eksempel samfunnsfag og naturfag.

Ved utgangen av 7. klasse skal elevene for eksempel kunne «beskrive geografiske hovudtrekk i ulike delar av verda og reflektere over korleis desse hovudtrekka påverkar menneska som bur der».

Dette er bare ett av mange kompetansemål som passer spesielt til årets tema. I tillegg har vi laget en oversikt over et bredt utvalg kompetansemål en jobber med når en deltar i FIRST® LEGO®League.

Vil du lese mer om hvilke kompetansemål en jobber med i de ulike fagene i FIRST® LEGO®League, kan du lese mer her: https://hjernekraft.org/challenge/for-veiledere/i-skolen

 

forskningspresentasjon8