Kompetansemål og FLL

Nå nærmer det seg april og ny sesong i FIRST LEGO League. Vinterferien er på trappene, og noen uker etter det kommer påskeferien. Selv om året er langt fra over tenker mange lærere allerede på neste høst og hvilke muligheter som ligger der for seg og klassene sine. 

kompetansemaal1
Høsten er en fin tid å kickstarte et godt skoleår, bygge relasjoner innad i klassen og mellom lærer og elever, og ifølge mange av våre veiledere er FLL en utmerket måte å gjøre det på. 
I fellesskap får dere finne en problemstilling, forske på den og skape en løsning, og til slutt delta på turnering som et lag. Opplevelsen er samlende og kan tenne en gnist for utforskertrang, skaperglede og problemløsning som kan gløde hele skoleåret, selv etter deltagelsen i FLL er over. 

Etter den nye læreplanen kom i 2020, er FLL mer aktuell i skolen en noen gang. Om du underviser i matte, samfunnsfag, naturfag, kunst og håndverk, engelsk eller norsk, så vil du kunne arbeide med mange kompetansemål i løpet av arbeidsperioden i FLL, uavhengig av hvilket trinn du skal undervise på. I tillegg til å jobbe med kompetansemål i fag, legger FLL til rette for at elevene dine får jobbet med en stor andel av de overordnede målene, verdiene og prinsippene i den overordnede delen av læreplanen. 

Les mer om hvilke kompetansemål som passer ekstra godt inn når en jobber med FLL. Her finner du en oversikt over trinn, fag og kompetansemål som er aktuelle i FLL. 
https://hjernekraft.org/media/dokumenter/fll/fagfornyelsen/kompetansemal-fll-2021.pdf

Deltagelse i FLL varer i 8 uker, men det elevene lærer varer hele livet! 

Kilde: https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/om-overordnet-del/?lang=nob
kompetansemaal1