FIRST LEGO League har plass til alle

FIRST LEGO League er et prosjekt med stor metodefrihet for veileder, og med uendelige muligheter for organisering. Det synes vi er viktig, for ingen klasser er like, og det er heller ikke elevene eller lærerne som er med på FLL. Skoler og klasser har ulike sammensetninger og ressurser. Ingen lag er like, og akkurat den fleksibiliteten synes vi er styrken til FLL. Her er det plass til alle!

lag-rigger-stand

På samme måte som at FLL passer for alle typer klasser, passer FLL for alle typer elever. I FLL vil alle elever finne meningsfulle oppgaver. Både elever med stort læringspotensial, og de som av ulike grunner trenger ekstra tilrettelegging og/eller oppfølging. FLL inkluderer elever i klassen som av ulike grunner ikke følger samme opplæringsplan som majoriteten, for det store utvalget av oppgaver og aktiviteter gir alle mulighet til å oppleve mestring. Under arbeidsperioden vil også elever som ellers er ute av klasserommet kunne delta inne sammen med klassen. Det gir de en følelse av tilhørighet og en god arena for å styrke relasjonene elevene imellom. 


Antall deltakere

Som utgangspunkt anbefales det at man er ca. 10 deltakere på ett lag. Deltakerheftet er basert på at lagene består av 10 deltakere, men et lag kan likevel bestå av flere. Med god planlegging og veiledning er det ikke noe i veien for at et større lag skal fungere godt. Vi har flere eksempler på lag som har hatt 20-30 deltakere, hvor alle har bidratt og hatt en god opplevelse. Uansett størrelse kan det være lurt å tenke på hvordan man vil organisere arbeidet på forhånd. En kan for eksempel vurdere følgende spørsmål:

  • skal alle være med på alt, eller skal en lage dedikerte grupper basert på interesser?

  • skal man dele i grupper (noen med prosjekt, noen teknologi), eller skal det rulleres?

  • skal ulike grupper jobbe med flere forskningsprosjekter for så å velge ut ett til slutt?

  • hvilken type organisering passer for akkurat vår klasse?


Flere lag?

En veileder kan være veileder for flere lag. Om man har en stor klasse, eller flere klasser, kan man velge å dele de opp i flere lag og kjøre samme prosess med alle lagene samtidig. Dere kan også være flere veiledere som samarbeider om ett eller flere lag. Det kan gi samhold og gode opplevelser med kolleger, og større fleksibilitet for hver enkelte lærer siden dere er flere om arbeidet. En tverrfaglig tilnærming kan lette vurderingsarbeidet for alle, og gjøre arbeidsperioden enklere ved at en frigjør flere arbeidstimer til FLL. Man kan også kontakte ledelsen å spørre om det er mulig for at veiledere fritas fra deler av eller hele den faste møtetiden. Da kan man benytte den til planlegging og arbeid med FLL, slik at lærerne får ekstra tid til det organisatoriske arbeidet rundt FLL. 


Eksempler på organisering

Om du ønsker å lese om konkrete måter veiledere har organisert FLL på sine skoler, så kan du gjøre det på linken under. Merk deg at dette bare er syv av uendelig mange måter å organisere FLL på, og hver veileder og skole må finne en måte som passer dem og klassen deres best. Les syv eksempler fra veiledere med ulik erfaring, lagstørrrelse og fagkrets her:

https://hjernekraft.org/fll/for-veiledere/ressurser/organisering 

teknologi-presentasjon7


lag-rigger-stand