Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)
  Du er her: Ressurser > Verktøykasse

    Veilederhefte 
   
  "Veilederhefte" inneholder praktisk informasjon og tips for hvordan man gjennomfører FLL. 
  Her finner dere forslag til forskningsmetodikk, samt koblinger til lærerplanen i våre tre land. 

  Merk at  for Sverige så er det utvalgte fag som er med i Veilederhefte. Du kan finne flere fag i en egen fil under. 
    DK_Vejleder.pdf
   NO Veilederhefte.pdf
   SE veilederhefte.pdf
  Se alla sammanfattning från Läroplanen och koppling till FLL:
  Mål och riktlinjer i LGR 11_2013.pdf

   
   
   ​ Teambuilding
  Noen ganger kan det være godt å fokusere på å være et lag, mer enn å bare arbeide med oppgavene i prosjektet. Under kan dere finne eksempler på teambuildingsaktiviteter som laget kan gjennomføre. 
  Teambuilding_aktiviteter.pptx
   
   
    Verktøy til læreren
   For norsk skole har vi laget et forslag til periodeplan og mappevurdering/målark. Disse kan lastes ned her:
   Periodeplaner  Målark
   Periodeplan 5.-7.trinn teknologi.docx  Målark_5.-7.årstrinn.docx
   Periodeplan- 5-7.trinnFLL .docx  Målark_8.-10.årstrinn.docx
   Periodeplan 8-10.trinn teknologi.docx  
   Periodeplan- 8.-10.trinnFLL.docx Kompetansemål for sesongen 2017 - HYDRO DYNAMICS.pdf
     
    Kompetansemål ligger i veilederheftet  
    Kompetansemål ligger i veilederheftet
   
   
   
  Deltagerdiplom

  Diplomene printes ut av veilederne og deles ut til deltagerne. 

     FLL_deltaker_2016_NO.pptx FLL_deltaker_2016_SE.pptx   FLL_deltaker_2016_DK.pptx
   
   
    Sjekkliste for innleveringer og presentasjoner
   
  Sjekkliste for innleveringer.pdf
   
    Skole/hjem samarbeid
  Mange skoler bruker FLL som et skole/hjem samarbeid og det er gjerne Teknologidelen som foreldre organiserer på ettermiddag- og kveldstid. Her finner dere noen dokumenter som kan være til hjelp for å organisere dette samarbeidet.
  Merk: Dokumentene er laget av FLL Haugesund v/ Linda Merete Strand og tilpasset deres skole.

  Et infobrev om FLL og skisse på hva foreldre kan hjelpe til med: foreldre_rekruttering.doc
  Timeplan med arbeidsoppgaver og vaktliste: Timeplan_FLL_arbeidskvelder.doc
  Skjema for arbeidsoppgaver som elevene skal utføre: samarbeidsskjema skole-hjem.doc
   
    Eksempler fra lag
   
   Eksempel på budsjett fra et norsk førsteårs FLL-lag (fra 2010):  Eksempel på budsjett.pdf
   Eksempel på sponsorbrev fra et lag: Eksempel på sponsorbrev.pdf
   FLL brevark malWorld format
   Eksempel på fremdriftsplan for fritidslag: Eksempel_Framdriftsplan_fritidslag.xlsx
   
   Foreldreskjema

  Foreldreskjema skal fylles ut for hver enkelt deltager og leveres inn til lokal arrangør før eller senest på turneringsdagen
   Foreldreskema_DK.pdf   Foreldreskjema_NO.pdf   Foreldrablankett_SE.pdf
   
    Prosjektinnlevering - eksempler
   
   Her er tre eksempler på prosjektinnleveringer skrevet av lag for "Nature`s Fury" i 2013.
   
   Prosjektinnlevering Føroyar   Prosjektinnlevering Norge   Prosjektinnlevering Sverige
   
    Dommerskjema for 2017 kommer her

   


   


     


     


  logologologo
  logologologo