Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)

Lag: Coder Dojo Lund

Lag: Coder Dojo Lund

Coder Dojo Lund

Här är vårt lag! Lustigt nog har vi inte lyckats få en lagbild på alla än men det finns i planen. Vi har jobbat hårt nu i sen mitten av september och har lyckats lösa flera uppdrag. Nu har vi plötsligt fått bråttom med forskning och marknadsföring. Det är inte så lätt att få företag att engagera sig och man får ligga på mycket vilket tar tid. Dessutom går vi i skolan på bösta telefontid vilket stälelr till det. De har ingen förståelse för att vi måste gå iväg och ringa samtal på skolan inte.

Till vår träning nu i helgen på vattenhallen tänkte vi försöka skapa ett nytt blogginlägg så ni får se hur en vanlig dag på väg mot tävlingen i Malmö ser ut för oss.

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra sponsorer utan vilka vi inte hade kunnat ställa upp i tävlingen. Till Vattenhallen riktar vi ett tack för möjligheten att låna lokaler för robottester och marknadsföring mot lundabor.
Ideon tackar vi för möjligheten att låna lokaler för robottester. Slutligen ett stort tack till Coder Dojo Lund som bistått med Lego och robot.
logologologo
logologologo