Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)

Lag: Kloakkodillene

Siste finish

I dag er siste inspurt til FLL.

Marknadsføringsgruppa har skrive reportsjar, laga presentasjon og snakka litt med dei andre gruppene om kva dei har gjort.

Forskingsgruppa har laga presentasjon og modell av prosjektløysinga deira.

Programering har gjort siste finish på programeringa.

Lego for salg og robotbyggarane har laga små figurar.

PIT har laga ferdig standen.

Det er også blitt laga ein kahoot.

logologologo
logologologo