Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)

Slik rangeres lagene i FLL

Publisert: 11. november 2013

Etter lørdagens konkurranser har mange spurt oss om hvordan langene rangeres i de ulike øvelsene. Les Bernt Nilsens forklaring på utregningene.Lørdag kveld ble det publisert feil resultater for en av klassene her på hjernekraft.org. Listen lå ute i 30 minutter, men med en gang feilen ble oppdaget ble listen fjernet. Vi beklager at dette skjedde og at det skapte usikkerhet rundt resultatene. Dette er rettet opp i nå og de resultat som ligger ute er de korrekte.

Gå hit for å se resultatene


Poenggivingen for First Lego League er ganske komplisert. Det kan dere se av tidligere utsendte regler og dommerskjema. Det skal gjøres mange vurderinger under stort tempo og mye «støy» underveis fra alle involverte. Det er derfor laget et skikkelig system med detaljerte dommerskjema hvor det skal fylles ut poeng for en rekke ulike kategorier. Dette gjøres individuelt av tre dommere for så å samkjøres. Dette gjelder for Forskning, Teknologi, Samarbeid og Profilering/markedsføring. 

For robotkjøringen er det jo en enklere registrering selv om det er hektisk nok å følge med der også. Men husk at dommerne ikke uten videre kan se hvilket arbeid som er gjort i forkant.  På presentasjonene er det viktig at lagene klarer å formidle hva de faktisk har gjort! 

Etter at alle presentasjonene er gjennomført kjøres det først interne dommermøter pr jury. Så kjøres det felles møter med alle dommere. På dette møtet presenteres resultatene fra en database hvor alle delvurderinger er lagt inn. Dette datasystemet har innlagt regler for de ulike vektinger av enkeltprisene som skal gjøres før vi får ut hvem som er First Lego League Champions. 

I tillegg til at systemet altså gjør sin beregning har da dommerkollegiet mulighet til å reagere om det skulle vise seg at noe er lagt inn feil, eller resultatet virker merkelig av en eller annen grunn. Det er også mulig å gjøre mindre justeringer hvis det f.eks. skulle vise seg at ett lag fikk alle prisene. De vil da bli justert ned på noen priser slik at det blir en viss fordeling av både nominerte og priser. 

Vi vil ikke sende ut eller vise frem resultat fra en enkelte dommerne eller de beregninger de har gjort. Dere må nok stole på at de 15 dommerne samt teknisk delegerte og sekretariatet har fulgt de regler som gjelder. 

Vi har etter tilbakemeldingene gått gjennom underlag og systemet og kan ikke se at det har skjedd noe som har gitt feil resultat. Vi beklager altså at det en stund lå ute feil informasjon lørdag kveld. Men nå er det riktig informasjon ute. Og de riktige prisene ble delt ut. 

Nå ser vi frem til å støtte vinnerne og ønske de lykke til i Bodø. Jeg ønsker alle veiledere og lag tilbake til en ny engasjerende og artig runde neste år !  

Ha en fin dag!

Med vennlig hilsen
Bernt Nilsen

logologologo
logologologo