Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)

Inspirationsdag Animal Allies

Publisert: 15. september 2016

Balthazar Science Center erbjuder alla våra deltagare och lagledare en inspirationsdag kring årets tema Animal Allies. Vi får lyssna till fyra experter som berättar om olika former av samarbeten mellan djur och människor. Det är ett utmärkt tillfälle att samla kunskap, kläcka idéer och knyta kontakter inför forsknings- och marknadsföringsmomenten.


Program

13.00 Inledning, Balthazar Science Center

13.10 Djurs födosök förbättrar fisket. Hur kan kunskap om hur t.ex. fåglar söker föda förbättra fisket i Östersjön?
Niclas Norrström, lektor i ekologi, Högskolan i Skövde.

13.30 Djurträning Hur kan vi förbättra hälsa hos tamdjur genom kommunikation mellan människa och djur?
Jenny Jacobsson, Rektor, Naturbruksskolan Sötåsen

13.50 Teknikens påverkan på djurens välfärd
Madeleine Axelsson, lärare i lantbruk, Naturbruksskolan Sötåsen

14.15 Människa+djur=robot? Hur erfarenheter av arbete med djur kan inspirera till utveckling av robotar som kan samverka med människor.
Jessica Lindblom, lektor i kognitionsvetenskap, Högskolan i Skövde.

14.35-15.05   Panelsamtal och frågor från publiken

 Plats Gothia Science Park Kaplansgatan 16 B, lokal Insikten

singEv����}

logologologo
logologologo