Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)

Frist for innlevering av rapport

Publisert: 25. oktober 2017

Fristen for innlevering av rapport: Onsdag 8. november kl. 23:58

Mal for rapportskriving finner du her


logologologo
logologologo