Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)

Lag: Garnes Techno Builders

Lag: Garnes Techno Builders

FLL-arbeid på Garnes skule

I dag har vi vært delt inn i ulike grupper. Noen har vært på
teknologi men andre har vært på forskning og animasjon. Teknologi gruppen har
jobbet med oppdragene til turneringen, forskergruppen prøver og finne et
oppdrag som vi kan bruke fram imot turneringen. Animasjonsgruppen skal lære
hvordan man lager en animasjonsfilm. Vi holder også på med å lære opp
6.klassingene til turneringen i høst. De neste dagene kommer vi sikkert til å
fortsette med oppdragene til robotprogrammet og forskningsprogrammet. 
logologologo
logologologo