Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)
Du er her: Oppdrag > Tidligere oppdrag > Oppdrag 2007 > Teoretisk oppgave

Teoretisk oppgave

FIRST LEGO League-prosjektet
NB!  For å kunne kvalifisere dere til prisene i FIRST LEGO League må dere i presentasjonen forklare hvordan dere fullførte alle TRE delene av prosjektet. Presentasjonen skal ikke vare lengre enn 5 min., inkludert oppsetting. Det vil her kunne være noen lokale tilpasninger.

 

Innledning
Årets oppdrag, Power Puzzle, handler om forståelse for alle aspekter ved energiforbruket i en verden hvor vi bruker mer og  mer energi. Ettersom verden vokser og forandres, endres også vårt behov for energi. 

Årets oppdrag ber FLL-lagene vurdere noen av de forskjellige energialternativene vi har. Hvordan kan disse alternativene påvirke verden?

Enten det gjelder miljømessig, økonomisk, samfunnsmessig eller kulturelt, kan hvert energialternativ ha både positive og negative innvirkninger. Oppdraget består i å finne praktiske løsninger for deres nærområde. Samtidig skal dere vurdere den innvirkningen vi har, eller ikke har, på våre liv eller i verden rundt dere.

Etter hvert som vi arbeider med å få puslebitene til å passe sammen, er det viktig å vurdere alle sidene innen energibruk. Dette inkluderer hvordan energi blir laget, hvordan det blir oppbevart, hvordan vi kvitter oss med energiavfall, samt hvordan og hvor mye vi bruker.

Hvordan vil brikkene i deres puslespill passe sammen? Hva er deres energiløsning?


TEORETISK OPPGAVe

 1. Undersøk en bygning i deres nærområde og evaluer energibruken. Undersøk hva energieksperter har funnet ut når det gjelder kilder, forbruk og innvirking.  Begynn med å diskutere forskjellige energikilder som er benyttet i deres lokalsamfunn, og de forskjellige utfordringer ditt nærområde står overfor når det gjelder energispørsmål.

  • Velg en bygning i deres lokalsamfunn, en skole eller et rådhus og ta kontakt med den som er ansvarlig for bygningen.
  • Diskuter prosjektet med vedkommende og be om hjelp til å utføre energiettersyn.
  • Vurder de forskjellige typene energi som er benyttet i bygningen, hvordan og hvor mye som er brukt.
  • Snakk med eksperter på området og se nærmere på produksjonsprosessen for de forskjellige energitypene. Sett dere inn i viktige virkninger innen produksjon og bruk av energi, for eksempel kostnad, tilgjengelighet og miljømessige utfordringer.
 2. Anbefal løsninger, basert på lagets informasjon, for redusert forbruk og/eller overgang til alternativ energibruk.
  • Undersøk områder for forbedring, samt alternative energikilder, for å komme opp med en løsning.
  • Vurder hvor effektiv energibruken er, og hvordan den kan forbedres.
  • Vurder også de forskjellige energikildene som er benyttet.
  • Se på innovative måter å redusere energiforbruket på, eller vurder en overgang til en mer varig energikilde.
  • Vurder utviklingen av ny teknologi som bedre dekker denne bygningens behov, eller nye løsninger som forskere og ingeniører allerede arbeider på. Foreslå korttids- og langtidsendringer som kan lede til fornybar energi eller redusert forbruk.
  • Vurder hvordan energiendringer vil virke inn på alle deler av bygningen og nærområdet, og hvor realistisk deres løsning er. Dere trenger å bevise nøyaktig hvordan deres løsning vil føre til en positiv endring.
 3. Del resultatet av undersøkelsen og de anbefalte løsningene deres med lokalsamfunnet. Vær kreativ når dere presenterer det dere har arbeidet med. Vis korttids- og langtidsløsninger, samt nødvendig informasjon, for å støtte opp om deres ideer. Se på dette prosjektet som en mulighet til å oppdage hvor stor innvirkning dere kan ha på lokalsamfunnet og på verden.
logologologo
logologologo