Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)
Du er her: Oppdrag > Tidligere oppdrag > Oppdrag 2007 > Robotoppdrag

Robotoppdrag

fll_07_robotmission_table_1
 

solar_panel

Byggeinstruksjoner:

but_download-pdf

 

Solcellepanel for tak

 

Oppdrag: Flytt solcellepanelet OPPÅ taket på huset ved sjøen for 15 poeng.

 

 
 

cars

Byggeinstruksjoner:

but_download-pdf

 

Personlig valg av kjøretøy

 

Oppdrag: Flytt hydrogenbilen TIL det hvite området eller den svarte innkjørselen til huset ved sjøen, og flytt lastebilen enten TIL parkeringsplassen slik at den kan bli resirkulert eller TIL gårdsbruket for å bli ombygd. Hydrogenbilen på rett sted er verdt 25 poeng kun dersom lastebilen er på ett av de to overnevnte steder. Parkeringsplassen er det hvite området direkte vest for basen. Gårdsbruket er det atskilte, hvite området mellom de to elvene.

 

 
 

hydro_dam

Byggeinstruksjoner:

but_download-pdf

 

Vanndemning

Oppdrag: Plasser demningen slik at den BERØRER begge elvebreddene hvor som helst på elven øst for basen for 25 poeng.
Demningen må være oppreist. Når kampen er over, plasserer (eller beregner) dommeren oversvømmelsen overfor demningen. Oversvømmelsen vil bli plassert mot strømmen. Ovenfor demningen, vekk fra havet. Dersom demningen eller oversvømmelsen BERØRER noen av husene, vil 10 poeng bli trukket fra. Demningen vil aldri bli ansett som et løst objekt.

 
 

wind_turbines

Byggeinstruksjoner:but_download-pdf

 

Vindturbiner

 

Oppdrag: Plasser vindturbinene slik at de BERØRER hvilket som helst hvitt område som ikke er rett utenfor basen. Luftturbinene må være oppreist. Poenggivende vindturbiner er verdt 15 poeng hver.

 

 

 

 
 

grid_connections

Byggeinstruksjoner:

but_download-pdf

 

Forbindelse av kraftlinjene

Oppdrag: Plasser kraftlinjene slik at de BERØRER det hvite på kraftstasjonens eiendom, samt hvite omliggende område. Kraftlinjene må være oppreiste.

Områder som er forbundet med kraftstasjonens eiendom på denne måten, er verdt 5 poeng hver. Hvis det på disse områdene også finnes poenggivende vindturbiner eller vanndemning, gis det ytterligere 5 poeng.

 

 
 

solar_power_satellite

Byggeinstruksjoner:

but_download-pdf

 

Solenergisatellitt

Oppdrag: Senk ett av satellittens paneler for 15 poeng. Dersom deres robot er den første til å gjøre det, får dere 5 tilleggspoeng.

 

 

 
 
Bølgeturbin

Oppdrag: Bygg deres egen bølgeturbin utformet av laget (en per lag) i basen og flytt den TIL havet rett vest for sandstranden. Bølgeturbinen deres må bestå av minst to deler som beveger seg uavhengig av hverandre. En poenggivende bølgeturbin er verdt 25 poeng.

 
 

coal_mining

Byggeinstruksjoner:

but_download-pdf

 

Kullgruvedrift

Oppdrag: Få den lastede kullvognen til å rulle ned jernbaneskinnene. Kun dersom og når den lastede vognen BERØRER stopperne på enden, kan laget ta vognen for hand TIL basen og oppnå 10 poeng.

 
 
 
 

oil_drillingByggeinstruksjoner:Oljeboring

Oppdrag: Fjern alle oljefatene (inkludert den røde utgaven) AV oljeplattformen for 10 poeng.
 
 

corn_harvest

 

Byggeinstruksjoner:

but_download-pdf

 

Innhøsting og bearbeiding av mais

Oppdrag: Flytt alle maiskolbene (inkludert den røde utgaven) TIL basen. Maisen på rett plass er verdt 25 poeng kun dersom minst ett av oljefatene har blitt flyttet til gårdsbruket.

 

 
 

uranium_mining

Byggeinstruksjoner:

but_download-pdfUrangruvedrift

 

Oppdrag: Flytt all uranen (inkludert den røde utgaven) UT fra gårdsbruket for 15 poeng.

 

 

 

 
 

tree_planting

Byggeinstruksjoner:

but_download-pdfPlanting av trær

 

Oppdrag: Flytt trær TIL hvilket som helst område nord for hovedelven. Trærne må være oppreist. Brikker/deler kan være forbundet med eller festet til trærne. Plantede trær er verdt 10 poeng hver. Trær som er flyttet til kraftstasjonens området kan bli gitt poeng som brensel, men ikke som plantede trær.

 
 
oil_barrels

 

Forsyning til kraftstasjonen

 

Oppdrag:
Flytt drivstoff TIL kraftstasjonens område.

Trær: 10 poeng hver - maksimum to. For at et tre skal være poenggivende som drivstoff, må et annet tre være poenggivende som ¨plantet¨.

Svart kull: 10 poeng for minst halvparten av den sorte originale lasten.

Grønn uran: 10 poeng hver

Hvite oljefat: 5 poeng hver

Siden vi trenger energi for å finne og behandle drivstoff, og behandling og forbruk av drivstoff ofte skaper uønskede effekter og biprodukter, respresenterer den røde utgaven av drivstoffinstallasjonene ineffektivitet og negativ innvirkning. Disse negative innvirkningene trenger å være så små som mulig. For at dette oppdraget skal telle, kan det derfor ikke være noen røde drivstoffinstallasjoner INNENFOR kraftstasjonens område. Roboten kan skille ut de røde drivstoffinstallasjonene hvor som helst, eller det kan bli gjort for hånd i basen.

 

 
 
oil_barrels

 

Oljefat

 

Oppdrag: Oljefat uansett farge er verdt 10 poeng hver i basen (eller parkeringsplassen) som ubrukt reserve, men; Dersom du berører/redder roboten med hendene utenfor basen mens det ennå er oljefat i basen, vil dommeren ta bort ett fat som da ikke vil være poenggivende. Hvite fat vil bli fjernet før de røde. Dersom det ikke er noen oljefat i basen når en berøring/redning finner sted, vil det ikke bli noe poengtap. 40 poeng vil bli trukket fra dersom et oljefat noe sted BERØRER vann eller eiendom med hus.

 
 
cars

Byggeinstruksjoner:

but_download-pdfParkeringsplass

 

Parkeringsplassen er utnevnt som lagerområde i henhold til regelen om oppbevaring. Et lag kan derfor bruke hånden til å flytte objekter til og fra parkeringsplassen for oppbevaring. Roboten kan gå inn og ut av parkeringsplassen, men kan ikke være i kontakt med poenggivende eller strategiske objekter.

 

 
 
powerplant

Byggeinstruksjoner:

but_download-pdf

Andre byggeinstruksjoner:

Kraftverket

 

 
 

Rettferdighetsbonus


Basert på veldokumentert poengdata fra FLL-turneringer i 2006, vil en rettferdighetsbonus bli lagt til grunnlagspoengene hvor lag som fremdeles benytter RCX-plattformen. Slik gir lik innsats lik poengtildeling: 5 grunnlagspoeng opp til 100, er verdt 8 poeng hver, og grunnlagspoeng fra 105 til 325 får 60 tilleggspoeng. Grunnlagspoeng fra 330 til 395 blir erstattet med tilsvarende poengsum fra 386 til 399.

PDF med oversikt over poengene:

but_download-pdf

logologologo
logologologo