Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)
Du er her: Oppdrag > Tidligere oppdrag > Oppdrag 2006 > Robotbane

Robotbane

OVERSIKT

Challenge settet er en robotmatte og installasjoner som må bygges og som skal stå på bestemte plasser på robotmatten. Noen av installasjonene er festet til banen ved hjelp av 3M Dual Lock borrelås. Matten må ligge på en jevn, hard overflate og være omringet av en ramme for å begrense aktiviteten på matten.


KRAV

Først må du...

 • lese og følge veiledningen under " Byggeanvisning av FLL robotbord" slik at du har et offisielt rammeverk hvor du kan rulle ut matten og plassere installasjonene . Byggeveiledningen til robotbordet finner du på oppdragssidene
 • lese og følge veiledningen på CD'en som kom sammen med Challenge settet slik at du har de riktige LEGO installasjonene
 • ha matten og Dual Lock tapen som fulgte med Challenge settet.

 

PLASSERING AV MATTEN

 • Fjern alle urenheter fra overflaten som matten skal ligge på - selv veldig små partikler under matten kan skape problemer for roboten. Støvsug gjerne overflaten og føl med hånden etterpå. Fjern alle ujevnheter du finner.
 • Rull ut matten og plasser den slik at bildet er opp og området med logoer er nede til venstre (Sør-vestre hjørne). Se illustrasjonen "bord/matte retning".
 • Trekk matten på plass slik at det ikke er noen åpenrom mellom matten og rammen i sør-vestre hjørne – (basehjørnet). Det er forventet at det kan bli noe åpenrom langs nordre og østre rammer.
 • Få en person til å hjelpe deg. Trekk i mattens 4 hjørner og fjern evt. bølger/luftbobler under matten med hånden. Sjekk at kravene fra punkt 3 oppfylles. Det er vanlig at noen bølger finnes i starten, men disse vil normalt forsvinne etterhvert som matten brukes.

 


 

 

BRUk Av DUAL LOCK

Installasjonene kan bli tatt av robotmatten/banen for transport og oppbevaring. Noen installasjonerer skal være løse, mens andre er festet med 3M Dual Lock borrelås som kommer med Challenge settet. Dual Lock fester eller låser seg sammen når to flater presses mot hverandre, men de kan også tas fra hverandre.

Når plasseringen av en installasjon krever Dual Lock, vil plasseringsmerket på matten ha en boks med X. Plasser en bit Dual Lock over hver X på matten med tapesiden ned. Firkantede biter må deles i to for rektangulære bokser. Plasser en bit Dual Lock i samme størrelse over hver bit på matten, denne gangen med låsesiden ned slik at bitene fester seg til hverandre. NB! Behold baksidepapiret på når du "låser" en bit til en annen slik at ikke fingrene blir sittende fast i limet på borrelåsen. Fjern papiret før installasjonen festes.

Plasser til slutt installasjonen over det merkede stedet - pass på at alle merkinger er på rett sted. Trykk den forsiktig ned på borrelåsen slik at det laveste punktet på installasjonen treffer borrelåsen først. Installasjonen kan nå tas av og settes på.

 

ROMHEIS

 • PLASSERING:
  Bruk Dual Lock som vist på matten. Romheisen vil bli delt mellom lagene under turneringen slik at hvert lag får halve installasjonen (ca 60 cm) på sin matte. Siden ditt øvingsbord ikke har et annet bord ved siden av, må du finne en måte å støtte den delen av installasjonen som stikker ut slik at den står støtt og plant. En måte kan være å sette opp støtteben på installasjonen, men enhver støtte vil fungere greit. Når du plasserer romheisen, kan heisen med gul last stå mot enten øst eller vest.
 • ANNET:
  Heisen med gul last er øverst, og heisen uten last er låst nederst.
 • VERKSETTING.
  Når begge de rullerende utløsningsarmene skyves mot bordkanten, skal heisene sakte men sikkert skifte plass. Press heisen uten last mot matten for å kunne starte på nytt.
 • PROBLEMLØSING:
  Dersom heisene ikke beveger seg, se etter at tråden er i midten av hver talje. Pass på at hver heis er festet til bjelken, og at den tyngste heisen har den gule lasten og en astronaut. Sjekk at alle bjelkeforbindelser er faste og at alle akslinger roterer fritt. Dersom du ikke kan presse heisen uten last tilbake til matten, sjekk at begge de rullerende utløsningsarmene er skjøvet helt bort til bordkanten og at de små, røde akslingene peker oppover.

TESTING AV TØY

 • PLASSERING:
  Bruk Dual Lock som vist på matten for hoveddelen. Tøyet er rettet mot basen. Pass på at du ikke får noe Dual Lock nær de sorte markeringene.
 • ANNET:
  Når der trykkes på de røde bjælker på den modsatte side af stoffet, tømmes beholderen.Den røde containeren er plassert hvor som helst i Basen (uten Dual Lock). De 8 små, blå sylinderne utgjør "smuss" i installasjonen og er plassert i den gule benholderen.
 • IVERKSETTING: Når de røde bjelkene på motsatt side av tøyet blir skjøvet, tømmes beholderen.
 • PROBLEMLØSNING:
  Det er vanlig at noe smuss forblir på tøyet eller lander et annet sted enn planlagt. Det hele kommer an på hvor fort de røde bjelkene blir skjøvet.

 

MOLEKYLMOTOR

 • PLASSERING:
  Bruk Dual Lock som vist på matten. Pass på at du ikke får noe Dual Lock nær de sorte markeringene.
 • ANNET: 

  1. Drei armen med gummistrikken med klokken til enden av gummistrikken når forbi alle de gule bjelkene.
  2. Mens du holder den der, løft de doble grå akslingene opp til den firkantede svarte rammen og slipp armen med gummistrikken.
  3. På motsatt side av den firkantede rammen, drei den svarte tilkoplingsarmen med klokken til tannhjulet med 24 tenner er i fullt inngrep med tannhjulet med 40 tenner.
  4. Skyv batteriholderen (svart og grå) slik at dens tannhjul er løst, løft den omtrent 2/3 av hvor høyt du kan løfte den, og skyv den slik at tannhjulet får fullt inngrep.
  5. Legg batteriet i beholderen - det er det samme hvilken vei. De to ATP (gule) molekylene er plassert hvor som helst i basen.
 • IVERKSETTING:
  Når et ATP-molekyl blir sluppet eller sendt gjennom den firkantede svarte rammen, roterer propellen/molekylene og batteriet faller ned på matten.
 • PROBLEMLØSING:
  Dersom ingenting hender når du belaster de doble grå bjelkene, har du trolig glemt punkt 3. Dersom batteriet ikke faller, sjekk at ingen bjelkeforbindelser er løse og at alle akslinger roterer fritt.

 

SELV-ORGANISERENDE NANORØR

 • PLASSERING:
  Bruk Dual Lock som vist på matten for hoveddelen. De blå nano-rør delene skal være rettet mot øst.
 • ANNET:
  Den grå utløsningsakslingen peken rett ned. Når installasjonen festes fra øst, begynn fra høyre og arbeid mot venstre. Drei hver blå del mot klokken til den røde enden av den tilsvarende stopparmen faller ned og forhindrer tilbakedreining. Press hver av de røde stopparmene ned for å forsikre at de er helt på plass.
 • IVERKSETTING:
  Når den grå utløsningsakselen skyves, blir hver blå del frigjort og faller på plass slik at de former strukturen til et karbonnanorør.
 • PROBLEMLØSING:
  Dersom delene ikke roterer fritt, må du sjekke at de grå pluggene på yttersiden ikke klemmes mot installasjonens ramme og at det ikke er noen løse bjelkeforbindelser. Dersom delene ikke faller på rett plass, kan en eller flere av dem ha blitt strammet for mye. Sjekk at hver liten rød aksling er under stopparmen, men over den nedre rammebjelken.

 

INDIVIDUELLE ATOMER

 • PLASSERING:
  Bruk Dual Lock som vist på matten for hoveddelen. Knottene på den blå overflaten skal være rettet mot søndre vegg som anvist på matten.
 • ANNET:
  Plasser atomene (røde og hvite) løst på den blå overflaten som vist på illustrasjonen under. Atomet lengst til nord-vest må være rødt. Når du ser diagonalt på den blå overflaten, skulle hver rad inneholde kun en farge og raden skulle være nokså rett. De ytterste atomene skulle være 2-3 røde atomlengder fra kanten. Alle stolpene/knottene står sidelengs - det har ingen betydning hvilken vei. Foreslått teknikk: Hold bordet stille med en hånd. Plasser den røde diagonale raden med fire atomer etterfulgt av de gjenstående røde atomene. Plasser så de hvite atomene mens du bruker det røde mønsteret som veiledning.  oppsett
 • IVERKSETTING:
  Dersom teknikken er god, kan hvite atomer flyttes uavhengig av røde atomer.
 • PROBLEMLØSNING:
  Dersom den blå overflaten ikke er jevn (i vater), må du forsikre deg om at alle de blå klossene står tett sammen og at hver av de fire gummistrikkene under er installert rett. Dersom atomene faller fordi noen lener seg på eller kommer borti bordet, bør du vurdere å feste bordet til en vegg eller gulvet.

 

FAST NANOTUPP

 • PLASSERING:
  Bruk Dual Lock som vist på matten. Enden på magneten skal være rettet mot vest.
 • ANNET:
  Magnetene skal sitte fast i hverandre
 • IVERKSETTING:
  Dersom teknikken er god, kan tuppen løsrives (magnetene skilles). Dersom magnetene skilles på en slik måte at tuppmagneten går under den festede magneten, blir dette ansett som skade på banen.
 • PROBLEMLØSING:
  Dersom magnetene ikke er på linje, sjekk at den østre enden av tuppakslingen er plan med den østre siden av monteringsplaten. Dersom det virker vanskeligere enn vanlig å skille magnetene, kan det være at tuppakslingen er vendt nedover. Hvis det er tilfelle, ta av tuppakslingen med tilhørende magnet og sett den inn igjen opp ned.

KABELTESTER

 • PLASSERING:
  Bruk Dual Lock som vist på matten. I det du fester denne installasjonen til matten, sjekk at den røde bjelken på mattenivå kan bevege seg mot nord og sør. Endre plasseringen av Dual Lock dersom nødvendig.
 • ANNET:
  Skyv enden på bommen så langt ned som du klarer. Dette setter glidelen tilbake til utgangspunktet. Plasser så løfterammen (den røde platen) midt mellom de grå bjelkene og skyv den så langt nord som mulig samtidig som den har full kontakt med matten. Sett til slutt lastebilen mot nord på matten, forhjulene skal såvidt røre den grå rampen. Forsikre deg om at bakhjulene er sentrert over glidelen.
 • IVERKSETTING:
  Når lastebilen har blitt skjøvet oppå rammen, vil lastebilen løftes opp når glidelen skyves mot nord.
 • PROBLEMLØSING:
  Dersom tråden er for løs/stram, juster med den gule vrideren. Dersom løfterammen ikke ligger flatt mot matten, juster den grå rampen og sjekk plasseringen av Dual Lock.

 

ARMBEN 

 • PLASSERING:
  Bruk Dual Lock som vist på matten, plasser problemområdet (sort del) rett over den sorte markeringen på matten. Buckyballen plasseres løst hvor som helst i Basen.
   

PIZZAMOLEKYLER

 • PLASSERING:
  Pizzamolekylene (røde) er løst oppstilt i en trekant der det er markert på pizzabitene.

 

VEDLIKEHOLD AV CHALLENGE MATTEN

 • RAMMEN:
  Fjern store fliser og tett hull.
 • MATTEN:
  Pass på at matten ligger jevnt med søndre og vestre vegg. Unngå å vaske matten med noe som vil etterlate rester. Rester av noe slag, klissede eller glatt, kan påvirke robotens ytelse sammenliknet med en ny matte. Bruk støvsuger og/eller en fuktig klut for støv og rester (over og under matten). Under transport og lagring av matten, pass på at matten ikke er brettet noe sted, dette kan påvirke robotens bevegelser. Dersom samme sted på øvelsesmatten gnis mye, kan dette forårsake slitasje av avmerkningene. Dette er usannsynlig under en turnering.
 • INSTALLASJONENE:
  Behold installasjonene i opprinnelig tilstand ved å rette dem opp og stramme klosser ol. ofte. Pass på at roterende akslinger spinner fritt ved å sjekke for ujevne bevegelser i bjelkeendene som indikerer at bjelken er bøyd. Bytt ut alle bøyde bjelker.

logologologo
logologologo