Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)
Du er her: Oppdrag > Tidligere oppdrag > Oppdrag 2007 > Robotbane

Robotbane

Instruks for oppsett av robotbane:

OVERSIKT:
Challenge-banen kan sammenliknes med et hinderløp på en matte. ¨Hindrene¨ kalles installasjoner og matten kalles bane. Noen av installasjonene er festet til banen ved hjelp av 3M Dual Lock borrelås. Matten må ligge på en jevn, hard overflate og være omringet av en ramme for å begrense aktiviteten til matten.


KRAV:
Først må dere...

  • Lese og følge veiledningen under “Robotbord” slik at dere har et offisielt rammeverk som dere kan bygge banen din på.
  • Lese og følge veiledningen på CD’en som kom sammen med Challenge-settet slik at dere har LEGO-installasjonene ferdig bygget.
  • Ha tilgjengelig matten og borrelåsen som fulgte med Challenge-settet.

 

PLASSERING AV MATTEN:
Steg 1:
Støvsug overflaten som matten skal ligge på. Selv veldig små partikler under matten kan skape problemer for roboten. Stryk overflaten med hånden og puss eller fil ned alt som stikker ut. Støvsug igjen.

Steg 2: Se illustrasjonen “bord/matte retning”. Rull ut matten på den rengjorte overflaten (unngå å rulle ut matten på overflater der den kan komme i kontakt med urenheter) og plasser den slik at bildet er opp og området med logoer (basen) er ved kanten i sør (kanten i sør skulle være lett tilgjengelig).

Steg 3: Trekk matten på plass slik at det ikke er noe åpenrom mellom matten og rammen i sør-østre hjørne. Det er forventet at det kan bli noe åpenrom langs nordre og vestre rammer.

Steg 4: Få en person til å hjelpe deg. Trekk i mattens 4 hjørner og fjern evt. bølger/luftbobler under matten med hånden, fra vest til øst. Sjekk at kravene fra punkt 3 oppfylles. Det er vanlig at noen bølger finnes i starten, men disse vil normalt forsvinne etterhvert som matten brukes. Noen lag velger å bruke en hårføner for å få bølgene til å forsvinne fortere.

 

BRuk av dual lock:

Installasjonene kan bli fjernet fra robotbanen for transport og oppbevaring. Noen er løse, mens andre er festet med 3M Dual Lock borrelås som kommer med LEGO-klossene i Challenge-settet. Dual Lock fester eller låser seg sammen når to flater presses mot hverandre, men de kan også tas fra hverandre.

Når plasseringen av en installasjon krever Dual Lock, vil plasseringsmerket på matten ha en boks med X. Plasser en bit Dual Lock med limsiden ned over hver X på matten - firkantede biter må deles i to for rektangulære bokser. Plasser en bit Dual Lock i samme størrelse over hver bit på matten, denne gangen med låsesiden ned slik at bitene fester seg til hverandre. NB! Behold baksidepapiret på når dere “låser” en bit til en annen slik at ikke fingrene blir sittende fast i limet på borrelåsen. Fjern papiret før installasjonen festes.

Hold tilslutt installasjonen over det merkede stedet - pass på at alle merkinger er på rett sted. Trykk den forsiktig ned på borrelåsen slik at det laveste punktet på installasjonen treffer borrelåsen først. Installasjonen kan nå tas av og settes på.

 

detaljer om installasjonene:

OLJEPLATTFORM:
Bruk Dual Lock borrelås og fest oljeplattformen som vist på matten slik at oljefatene frigjøres fra vest til øst. Plasser plattformen med den søndre gule armen rett opp og den lange enden av den nordre gule armen pekende mot nord. Plasser tre oljefat (hvit, rød, hvit) liggende på den svarte utløserrampen. Knottene på oljefatene kan variere mellom å peke mot nord eller sør. Motstand i opp-/nedbevegelsen i den søndre armen er normalt og kan variere.

HUS:
Bruk Dual Lock borrelås og fest huset som vist på matten. Plasser piken nær den østre enden av gangstien og la dørene være åpen i 90 graders vinkel.

LASTEBIL:
Ingen borrelås. Plasser lastebilen i rett retning som vist på matten med hjulene på de korte linjene og mellom de lange linjene. Plasser tre røde oljefat liggende ned på lasteplanet - to rett bak førerhuset og et mellom hjulbrønnene. Knottene på hvert fat kan variere mellom å peke forover eller bakover. Fatene skal ikke være festet sammen.

SOLENERGI-SATELLITT:
Se illustrasjonen “bord/matte retning”. Under en turnering vil Lag A og Lag B dele en solenergi-satellitt som er plassert i midten av oppsettet. Med andre ord, installasjonen er plassert i midten i øst/vest retning og den ene halvdelen vil være over Lag As nordre kant mens den andre halvdelen er over Lag Bs nordre kant. Dersom øvingsbordet deres ikke har et annet bord ved siden av, kan dere feste en planke til utsiden av nordre ramme for å lage en grense som vist på tegningen. Under oppsetting skal begge de blå solcellepanelene, samt mottakeren i den hvite satellitten, peke rett opp.

KRAFTANLEGG:
Fest kraftanlegget med Dual Lock borrelås som vist på matten.

URAN:
Ingen borrelås. Plasser de tre uran-installasjonene som vist på matten med løkkene opp vertikalt og på linje med de små svarte retningslinjene.

MAIS:
Ingen borrelås. Plasser de tre mais-installasjonene som vist på matten med løkkene opp vertikalt og på linje med de små svarte retningslinjene.

JERNBANELINJER OG TOGVOGN:
Fest jernbanelinjene med Dual Lock borrelås som vist på matten. Det er ikke mulig å få fullt feste med borrelåsen på denne installasjonen, men godt feste på vestre kant av hvert sett holder. Fyll togvognen med 20 svarte og åtte røde kullbrikker.

SOLCELLEPANEL FOR TAKET, HYDROGENBIL, KRAFTLINJER, DEMNING OG OVERSVØMMELSE, FEM HVITE OLJEFAT, FIRE TRÆR OG TO VINDTURBINER:
Ingen borrelås. Plasser disse installasjonene i basen og/eller helt inni det hvite feltet på parkeringsplassen.

 

VEDlikehold av robotbanen:

RAMMEN:
Fjern store fliser og tett hull.

MATTEN:
Pass på at matten ligger jevnt med søndre og østre rammer/vegger. Unngå å vaske matten med noe som vil etterlate rester. Rester av noe slag, klissete eller glatt, kan påvirke robotens ytelse sammenliknet med en ny matte (mange turneringer bruker nye matter). Bruk støvsuger og/eller en fuktig klut mot støv og rester (over og under matten). Under transport og lagring av matten, pass på at matten ikke er brettet noe sted. Dette kan påvirke robotens bevegelser. Dersom samme sted på øvelsesmatten gnis mye, kan dette forårsake slitasje av avmerkingene. Dette er usannsynlig under en turnering. Turneringer som benytter nye matter, bør rulle ut mattene så tidlig som mulig før en turnering. For å unngå store bølger på østre eller vestre kant av matten, kan teip festes på oversiden med maksimum 6 mm overlappelse. Teip kan ikke benyttes under matten.

INSTALLASJONENE:
Behold installasjonene i opprinnelig tilstand ved å rette dem opp og stramme skruer, ol., ofte. Pass på at roterende akslinger spinner fritt ved å sjekke at endene er på linje med hverandre. Skift ut alt som er bøyd.

logologologo
logologologo