Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)
Du er her: Oppdrag > Tidligere oppdrag > Oppdrag 2007 > Regler

Regler

 1. LES DETTE FØRST
  For best mulig gjennomføring og for å unngå overraskelser, må dere (laget) lese og forstå fire dokumenter: Instrukser for oppsett av robotbane, Oppdragene, disse Reglene og den gjeldende Q&A på internett.
 2. OPPDRAG
  Et oppdrag er et arbeid en robot kan utføre for å oppnå resultater som er verdt poeng. Roboten forlater startpunktet som er basen, en eller flere ganger, for å arbeide på ett eller flere oppdrag per gang. Oppdragene kan utføres i hvilken som helst rekkefølge, enkeltvis eller i gruppe. Dere kan forsøke flere ganger på et oppdrag, og det er også anledning til å hoppe over et oppdrag. Poeng blir gitt dersom det forventede resultatet fremdeles er synlig på robotbanen når kampen er over.
 3. KAMP
  Under en turnering blir to robotbaner satt mot hverandre og lagene står ansikt-til-ansikt for å kjempe mot hverandre. I 2 1/2 minutt forsøker hver robot å få så mange poeng som mulig ved å utføre oppdrag. Tiden går fortløpende uten pauser. Det vil bli gjennomført 3 innledende kamper. Hver kamp gir lagene en ny sjanse til å oppnå høyest poengsum. Det er ingen sammenheng mellom kampene, og kun den høyeste poengsummen teller videre. Ved lik poengsum vil man gå tilbake på nestbeste poengsum.
 4. RUNDE
  En runde er over når alle lagene har vært gjennom en omgang. Turneringene har minst 3 omganger. Mellom hver omgang har laget tid til å gå tilbake til PIT-området for å arbeide på roboten dersom det er nødvendig.
 5. DELTAGELSE
  Ingen lag kan ha mer enn 10 deltakere og 2 veiledere. Dette gjelder også i Skandinavisk finale. Det vil være avvik fra denne regelen i en del lokale turneringer. Ta kontakt med ditt turneringssted. Tillatt alder på deltagerne er 10-16 år. Under turneringen kan kun to deltakere av gangen komme helt opp til robotbordet, med mindre krisereparasjoner er nødvendig. Resten av laget kan være i nærheten. Deltakerne kan når som helst rotere på å delta i robotkonkurransen.
 6. ROBOTEN
  Roboten er definert som RCX- eller NXT-brikken, samt alt som er tilkoplet eller festet til den. Installasjoner, strategiske objekter, ekstrautstyr og løse deler er ikke en del av roboten.
 7. MATERIALER
  Alt dere tar med fra PIT-området til konkurranseområdet inkludert roboten, alt ekstrautstyr og alle strategiske objekter må helt og holdent være laget av originale LEGO-deler slik de blir levert fra fabrikken. (LEGO-tråd og rør kan kuttes til rett lengde.) Følgende begrensninger innen elektriske deler gjelder, uavhengig av hva laget planlegger å bruke, kople til eller tilføye på et gitt tidspunkt:

  For RCX-brukere
  For NXT-brukere
  1 RCX-kontroll 1 NXT-kontroll
  3 Motorer 3 Motorer
  2 Trykksensorer 2 Trykksensorer
  2 Lyssensorer 2 Lyssensorer
  1 Lampe 1 Lampe
  3 Rotasjonssensorer Rotasjonssensorer
  (3 minus antall tilstedeværende NXT motorer)
  1 tredje trykk- ELLER lyssensor 1 Ultralyd sensor

  LEGO-ledninger og omformingskabler er tillatt etter behov. Reserve/alternative elektriske deler er tillatt i PIT-området. Objekter som fungerer som fjernkontroll er ikke tillatt noe sted. Det er ingen begrensninger når det gjelder antall eller type ikke-elektriske LEGO-deler. Trekk-opp/retur “motorer” er tillatt og regnes ikke som motorer. Trykkluft er tillatt. Tusj kan benyttes på skjulte steder for å identifisere eier. Maling, teip, lim, olje, etc. er ikke tillatt. Klistremerker er ikke tillatt med mindre de er LEGO-klistremerker plassert i henhold til LEGO-instruksjoner.
 8. PROGRAMVARE
  Roboten kan kun programmeres med LEGO-programvaren som følger med LEGO-settet (hvilken som helst utgave).
 9. NEDLASTING
  Et nedlasting av program kan slette et annet lags program og ødelegge lagets muligheter. Derfor er nedlasting kun tillatt i PIT-området. Nedlastingen må være beskyttet fra andre lag. Blåtann må være slått av og roboten skal være slått av når den ikke er i bruk.
 10. BASEN
  Basen er et område avmerket på matten (inkl. innsiden av rammen og rammeveggene på robotbordet). Den har et 40 cm høyt usynlig tak og sidevegger. OBS: Basen er et volum - ikke et område. Basen er området der roboten blir klargjort, starter fra og vedlikeholdes. Noen ganger kan basen være målet for objekter som gir poeng. Roboten trenger ikke å gå tilbake til basen for at et oppdrag skal telle og trenger heller ikke være i basen når kampen er over.

   


 11. OPPBEVARING
  Ethvert objekt i basen som kan være i veien for robotens forberedelse eller bevegelse, kan oppbevares “nær” basen så lenge de ikke forårsaker endring i området og så lenge plasseringen ikke er strategisk.
 12. DEFINISJONER
  Selv om oppdraget er morsomt, handler det først og fremst om roboter. Som alt annet teknisk arbeid, kommer det an på spesifikasjoner og nøyaktig beskrivelse av fysiske betingelser. For å unngå uenighet mellom dere og dommerne når det gjelder dagligdagse ord, har vi laget følgende definisjoner for plassering av objekter (inkludert roboten) når det gjelder oppdrag, regler og spørsmål-og-svar (Q&A). Vennligst les over definisjonene hver gang du støter på disse ordene eller det motsatte ordet:

  INN/INN I/TIL (når områder er målet)
  Det er tilstrekkelig at hvilken som helst del av objektet såvidt er over ytterkanten av målet.

  INNENFOR/INNE I (når beholdere er målet)
  Objektet må være forhindret fra å falle ut eller rulle bort i minst 5 retninger.

  UT/UTENFOR (når områder og beholdere er mål)
  Ikke en eneste liten bit av objektet er innenfor NB: Utenfor betyr alltid helt utenfor.

  PÅ/OPPÅ (når objekter er målet)
  Målet må kunne bære vekten av hele objektet når evt. støtter er fjernet. Dette vil bli bevist eller vurdert av dommeren.

  AV (når objekter ikke er målet)
  Objektet som ikke er målet bærer ikke noe av vekten til hovedobjektet i noen retning.

  BERØRE (for hvilket som helst mål)
  Selve objektet må ha direkte kontakt med målet kun når ordet “berøre” er benyttet.

  FULLSTENDIG
  Hele objektet trenger å møte en betingelse.

 13. STRATEGISKE OBJEKT
  Strategiske objekter er definert som ethvert objekt medbragt av laget, i tillegg til roboten og dens tilbehør og som blir brukt av laget under forberedelse eller av roboten i bevegelsesfasen.
 14. POENGGIVENDE OBJEKTER
  Poenggivende objekter er objekter som kan være verdt poeng avhengig av hvor de er plassert. For å oppnå poeng, må hvert poenggivende objekt oppfylle oppdragskravet for poeng uavhengig av hvor roboten og strategiske objekter befinner seg. Dere kan ikke bunte, kople eller feste poenggivende objekter sammen, men de kan plasseres i en strategisk beholder.
 15. LØSE OBJEKT
  Ethvert objekt som, pga. en robothandling, blir liggende i veien for et hvilken som helst lags robot, kan bli fjernet av dommeren på forespørsel fra laget dersom dette kan gjøres uten at det har direkte innvirkning på poengene. Objekter i poengplassering kan flyttes til en tilsvarende poengplassering hvis mulig, og verdiløse objekter kan fjernes fra bordet.
 16. TAPT KONTAKT
  Dersom roboten i bevegelsesfasen mister kontakt med et objekt, må objektet forbli hvor det er og det blir ansett som et løst objekt. Se regelen for Skade på Robot for unntak. Dersom roboten mister kontakt i overgangsfasen, innehar laget fremdeles kontroll over objektet.
 17. FORBEREDELSESFASEN
  Før kampen og mellom hver runde på robotbanen, er roboten i en forberedelsesfase. Roboten må være i basen, og nødvendig arbeid kan utføres. Det gjelder f.eks. reparasjoner, nytt tilbehør, samt laste/laste av objekter. Mekanismer kan innstiles, knapper kan trykkes på, sensorer kan få tilført signaler og roboten kan siktes inn. Strategiske retningsveiledere kan brukes, men roboten kan ikke være i kontakt med disse under oppstart. Objekter uavhengig av roboten kan når som helst behandles ved basen eller borte fra bordet.
 18. STARTPOSISJON
  Hver gang roboten starter, må alle deler av roboten, samt alle objekter i kontakt med roboten, være fullstendig innenfor basen.
 19. STARTPROSEDYRE
  For å få stille til start, må roboten stå stille og i startposisjon. Laget må ikke røre den. Laget kan så benytte en av følgendet tre metoder for å sette roboten i bevegelse: trykke på en knapp, aktivere en sensor, vente på at et igangsatt/ventende program gjenopptas. Laget kan ikke behandle roboten på noe annen måte i startfasen. Så snart roboten har startet, anses den å være i en overgangsfase.
 20. OVERGANGSFASE
  Etter at roboten har startet, er den i en overgangsfase til den har forlatt basen. I overgangsfasen er det eneste roboten har tillatelse til å gjøre, å forlate basen. Den kan ta med seg objekter den allerede var i kontakt med. Roboten kan ikke miste eller oppnå kontakt med noe som helst inntil den er i bevegelsesfasen (har forlatt basen). Dersom dere rører ved roboten i en overgangsfase, blir den igjen å anse som i forberedelsesfasen og du beholder kontroll over alle de involverte objektene.
 21. BEVEGELSESFASEN
  Når roboten har forlatt basen anses den for å være i bevegelsesfasen. Den kan nå utføre alle tillatte handlinger helt til kampen ender, eller til dere rører ved roboten (eller påvirker den på noe som helst måte). Dersom du rører roboten i bevegelsesfasen (dette kalles ¨redning uansett årsak til berøringen), blir den igjen å anse som i forberedelsesfasen. Alle involverte objekter vil forbli hvor de var når roboten ble berørt.
 22. FYSISK HANDLING
  Dere kan ikke indirekte eller direkte foreta dere andre ting enn at roboten forlater eller strekker seg utenfor basen, med unntak av ting beskrevet i punktet “startprosedyre”.
 23. TILLATT HANDLING
  Alle handlinger som ikke er ansett som forbudt i Oppdrag, Regler og Q&A, eller beskrevet i omgjorte hadlinger, er tillatt. Dette gjelder også spesielt tillatte handlinger.Så før du stiller et spørsmål som begynner med ”Kan vi.... ” husk at dersom det ikke er beskrevet noe sted at dere ikke kan, da kan dere. Det er ingen skjulte begrensninger. Det samme gjelder for ”Trenger vi å.... ”. Husk at dersom det ikke er beskrevet noe sted at dere må, så må dere ikke.
 24. ANBEFALTE METODER
  Vanligvis er det ikke noe spesielt krav til metode for å oppnå resultat i oppdragene, og dere står fritt/oppmuntres til å være kreativ. Dersom en spesiell metode er påkrevd, kan dere ikke oppnå resultatet på noen annen måte.
 25. OMGJORTE HANDLINGER
  Dersom noe skjer som ikke er tillatt, vil dommeren omgjøre handlingen slik at den ikke får noen innvirkning på poengresultatet, samt minne dere om at dette ikke er tillatt. NB! Roboten har lov til å gjøre feil, rote til robotbanen, etc. så slike handlinger vil ikke nødvendigvis bli omgjort.
 26. SKADE PÅ ROBOTEN
  Laget kan, når som helst i løpet av kampen, ta opp robotdeler som faller av som resultat av tydelig uhell. Dere kan plukke delene opp med hånden eller be dommeren om hjelp.
 27. SKADE PÅ ROBOTBANEN
  Dere kan ikke ta installasjoner fra hverandre eller legge til deler. Dere kan ikke berøre installasjoner tilhørende oppdraget utenfor basen. Dere må benytte installasjonene som tilhører turneringen og kan ikke ta med kopier til konkurranseområdet. Roboten har ikke tillatelse til å ødelegge installasjoner eller borrelåser. Dersom en installasjon ikke fungerer eller den skulle brekke, bevege seg eller blir aktivisert av andre ting enn tillatte handlinger, vil dommeren omgjøre endringen så fort som mulig (hvis mulig). Skade på robotbanen som er for alvorlig til å kunne repareres, forblir som den er og kan falle under regelen for Løse objekter. Dersom dere oppnår poeng samtidig som det kommer skade på robotbanen, og dommerne vurderer at skadene skyldes defekt installasjonstegning, konstruksjon eller oppsett, vil dere beholde poengene. Skade på robotbanen som klart forårsakes av laget eller roboten, uansett om det er et uhell eller ikke, resulterer i en advarsel. Gjentatte advarsler kan gjøre at tilknyttede oppdrag blir verdiløse.
 28. INNBLANDING
  Roboten deres kan ikke ha noen påvirkning på det andre lagets robot, robotbane eller strategi foruten når den direkte møter oppdragets poengkrav i områder som deles mellom de to lagene i henhold til robotoppgavene.
 29. BESTEMMELSE AV POENGSUM
  For å redusere evt. konflikt om hva som skjedde i løpet av en kamp, blir RESULTATET BESTEMT PÅ SLUTTEN AV KAMPEN, OG BASERT PÅ ROBOTBANENS TILSTAND PÅ DET TIDSPUNKTET. Det betyr at poeng ikke blir gitt for utført oppdrag som roboten er uheldig og ødelegger før kampen er over.
 30. TVILSTILFELLER
  I situasjoner som er for vanskelige å avgjøre, som når et tiendedels sekund eller tykkelsen på en tråd spiller inn, eller når situasjonen kan gå ”begge veier” på grunn av forvirrende, motstridende eller manglende informasjon, kommer tvilen dere til gode. Dersom dere er uenig med dommeren og dere på en saklig måte kan reise nok tvil til å gjøre dommeren usikker, vil dommeren møte med hoveddommeren for en endelig avgjørelse.
 31. ETTER KAMPEN
  På slutten av hver kamp trenger dommeren tid til å konsentrere seg, samt registrere tilstanden på robotbanen. Derfor kan ingen ting bli rørt. Deltagerne (ikke veiledere) og dommeren ser på robotbanen sammen og blir enige om hvilke poeng som ble oppnådd eller mistet, og hvorfor. De passer også på at dere ikke tar med dere noen av installasjonene. Tilslutt gir dommeren tillatelse til at banen kan klargjøres på nytt igjen.
 32. ULIKHETER
  Enhver forhåndsregel er tatt av leverandører, givere og frivillige for å forsikre at alle robotbaner er korrekte og identiske, men noen ulikheter må forventes. Det kan være ujevnheter under matten, bølgninger i selve matten, feil i rammen på banen og variert belysning og oppsett. Selv om roboten har lov til å nå ut over rammen i bevegelsesfasen, må dere være forberedt på variasjoner på robotbanen.
 33. FORTRINN
  Dersom det er konflikt mellom et oppdrag og en regel, har oppdraget fortrinn (prioritet). Men den nåværende Q&A-siden på internett (Sjekk den ofte!) har generell fortrinn. NB! Dommeren trenger ikke å ta hensyn til forhold fra tidligere turneringer med mindre Q&A-siden har blitt oppdatert.
logologologo
logologologo