Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)
Du er her: Oppdrag > Tidligere oppdrag > Oppdrag 2007 > Q&A

Q&A

QA 28 Feil i poeng på svensk robotoppdrag

NB!! Det har dessverre sneket seg inn en feil i poengsummen for robotoppgaven " Försörjning av kraftstationen".
Levering av grønn uran skal være verd 10 poeng hver!
Vi beklager dette og presiserer at det kun gjelder svenske robotoppdrag.
 

QA 27 Regelendring
NB Regel 21 har blitt endret! Det er sjelden at vi endrer regler og det skjer kun under tvingende omstendigheter. Det er tre hovedgrunner til dette: 1) Det var vidstrakt protest mot at lag ganske enkelt kunne bære oljefat rundt på roboten i stedet for å måtte programmere den, 2) Og mot at lag kunne ganske enkelt oppnå kontakt med et objekt på banen for så å bære objektet til basen. Selv de som er sterke tilhengere til utradisjonell tenking syntes disse snarveiene gikk for langt bort fra vårt tradisjonelle autonome grunnlag. 3) dommere var bekymret for at de ikke ville være i stand til å vurdere om en robot i et spesilt øyeblikk hadde kontroll over objektet.

QA 26 Dobbelparkert lastebil

Spørsmål: Dersom roboten plasserer lastebilen på et sted hvor den er delvis på parkeringsplassen og delvis i Basen, ville ikke det telle som begge deler? Hvordan fungerer det?

Svar: Du må bestemme hvor du vil ha den og gi dommeren beskjed før du rører ved noe. Dersom du bestemmer deg for at den er på parkeringsplassen, skulle den forbli hvor den er. Dersom oljefatene skulle befinne seg i Basen, så er det noe annet, og oljen teller som om den er i Basen (regel 14). Dersom du bestemmer deg for at lastebilen er i Basen, har du kontroll over både lastebilen og oljen (tvilen kommer deg tilgode) og du kan beholde eller sende ut som du ønsker.

QA 25 Kullgruvedrift

Spørsmål: Noen ganger blir kullbiter kastet ut av kullvognen når den når enden av banen. Kan disse delene plukkes opp for hånd samtidig med kullvognen eller er de å anse som løse objekt som du trenger å be dommeren om å flytte?

Svar: De er løse objekt. Noen ganger lander de i Basen, og det er topp, men uansett så trenger du bare 10 eller så av de svarte bitene til kraftstasjonen, så det skulle ikke være noe problem.

QA 24 Innhøsting og bearbeiding av mais/oljefat

Spørsmål: Oppdraget vedrørende “innhøsting og bearbeiding av mais” sier at et oljefat må flyttes til gårdsbruket. I oppdraget “personlig valg av kjøretøy” er gårdsbruket beskrevet som det hvite området isolert mellom de to elvene. Dette området har to hus. I “oljefat” kan du miste maksimum 40 poeng dersom et oljefat berører en eiendom med hus. Betyr dette at for å utføre innhøstingsoppdraget må vi også ta på oss 40 poeng straffen fra oljefat?

Svar: I oppdragsteksten står det ” 40 poeng vil bli trukket fra dersom et oljefat noe sted BERØRER vann eller eiendom med hus. Se regel 12 for definisjon av berøring. Her kommer et hint: Du kan miste 40 poeng kun dersom olje berører gårdsbruket. Men legg merke til at det ikke er påkrevd at maisoljen berører gårdsbruket. Så lever det på en slik måte at det ikke er i direkte kontakt med matten, og problemet er løst.

QA 23 Plassering av oljefat

Spørsmål: Jeg har mottatt robotbanen med oppsett, og mottok 11 oljefat med settet (7 hvite og 4 røde). Jeg vet at 3 oljefat skal plasseres på plattformen, men hvor skal de resterende 5 hvite og 3 røde plasseres?

Svar: Husk å lese alle deler av oppdraget! Hvis noe blir oversett eller ignorert kan det få uheldige konsekvenser på turneringsdagen og det må vi for all del unngå. Regel nr. 1 henviser også til de dokumenter som må leses nøye før man setter i gang. Vi tar gjerne imot tilbakemelding på hva mer vi kan gjøre for å forsikre oss om at lagene leser dokumentene.

QA 22 Grenser

Spørsmål: Hva er definert som en eiendomsgrense? Er det for eksempel omrisset av et hus? Eller et hus med svømmebasseng? Er hvite områder rundet hus, svømmebasseng og innkjørseler ikke ansett som en del av eiendommen?

Svar: Hvis man ser bort fra de kjempetynne strekene, er det 12 store, hvite områder som du kunne fargelegge med et fargekritt uten å løfte krittet av matten. Noen av disse har hus, andre ikke. Hva som helst det hvite området omringer eller delvis omringer anses som en del av området. Så svømmebasseng er en del av området, mens de svarte veiene ikke er det. De tre grusveiene anses å være på eiendommer med hus. Vær oppmerksom på at området rett nord for basen inkluderer det hvite området både nord og sør for elven. Eller med andre ord: De eneste stedene du kan la oljefat berøre uten at du mister poeng, er parkeringsplassen, de svarte veiene, båten og havnene, basen og kraftstasjonen.

Se bilde og definisjoner av områder her:

( Klikk på bildet for å forstørre)QA 21 Parkeringplassen

NB! Husk at objekter som ble plassert med hånden på parkeringsplassen, fremdeles er i basen, og objekter på parkeringsplassen som ikke ble passert der med hånden, er utenfor basen. Objekter utenfor basen kan ikke berøres med hånd. Objekter på parkeringplassen kan ikke berøres av roboten.

Dersom hele “lagring-på-parkeringsplassen” forvirrer deg, så prøv på dette; Oppbevar ting som er i veien i en eske som det andre lagmedlemmet holder. Dersom du arrangerer eller dømmer en turnering og ikke vil at dette skal være et problem, kan du godt ha en eske ved hvert bord. Dermed vil parkeringsplassen kun inneholde ting som teller for å være der (ting som ble flyttet dit av roboten).

Vær obs på at alle installasjoner som tilhører robotbanen vil stå i parkeringsplassen når du kommer til bordet, og så kan du selv velge hva du til flytte til Basen som en del av oppsettingsrutinen.

QA 20 Olje i oversvømmelsen

Spørsmål: Dersom oversvømmelsen blir plassert over et oljefat, mister vi 40 poeng?

Svar: Ja, uansett vann, inkludert svømmebassengene.

QA 19 Ingen oversvømmelse

Spørsmål: Kommer dommeren fremdeles til å plassere/beregne oversvømmelsen dersom demningen ikke berører begge elvebreddene?

Svar: Dersom en demning ikke berører begge elvebreddene, vil den ikke forårsake en oversvømmelse. Og siden vi lar tvilen komme laget til gode når vi kan, NEI... dommeren kommer ikke til å plassere/beregne oversvømmelsen. Likevel, dersom selve demningen berører noen hus, kan du fremdeles miste 10 poeng på grunn av det.

QA 18 “Samle” avklaring

Spørsmål: Dersom noen objekter berører hverandre når de dyttes samtidig, er det å anse som “samling”?

Svar: Nei, det er greit. Samling innebærer å binde samme med ”trykk”, som for eksempel å knyte sammen eller teipe sammen. Regel 14 forhindrer dette samt å feste installasjoner sammen, med eller uten bruk av tilleggsdeler. Regel 27 forbyr også deltakerne å legge deler til installasjonene, noe som er nødvendig for å kunne samle eller feste. Den eneste måten du kan kombinere installasjoner, er ved enkel kontakt mellom dem, med eller uten beholder.

 


QA 17 Objekter i kontakt med roboten
Spørsmål: Siden alle objekter som roboten er i kontakt med kan bringes tilbake til basen med roboten, så kan man altså kjøre roboten slik at den berører lastebilen for så å hente inn roboten og få alt sammen inn i basen. Er det riktig?

Svar: Nei, se en gang til på regel 21. Det handler ikke om at roboten bare må være i kontakt med et objekt. Roboten må ha kontroll på objektet og/eller flytte i retning av målet. Hvis f.eks målet for lastebilen var i retning sør-vest, og roboten skyver lastebilen i retning nord-vest ut mot sjøen, så har ikke roboten kontroll på objektet. Objektet vil i dette tilfellet bli ligende igjen hvor det forlates. Sagt på en annen måte må objektet henge sammen med roboten om den løftes inn i basen.
 


QA16 Mot elveretningen
Spørsmål: Hvilken vei er mot elveretningen?

 

Svar: Bort fra havet.
 


QA15 Vindturbin hvite områder
Spørsmål: Hva blir ansett som "ikke rett utenfor basen" når det gjelder det hvite området der vindturbiner skal plasseres?

 

Svar: Det er tre områder hvor vindturbinene IKKE gir poeng: Parkeringsplassen i vest, det rektangulære hvite området i nord og området med den underlige formen i øst.
 


QA14 Vågturbin

Fråga: Kan ni förklara ”minst två delar som rör sig oberoende av varandra” ?

 

Svar: En eller flera delar som rör sig på ett sätt som en eller flera andra delar inte gör, om de alla är sammanbundna i en och samma modell. Till exempel: Gångjärn, skottkärra, skrivbord, nyckelknippa. En modell som ändrar form när man påverkar den på något sätt. En modell som inte är fast solid.

 
QA13 Manglende poeng
Spørsmål: Jeg tror det er en skrivefeil i beskrivelsen av rettferdighetsbonus. Det står: "Grunnlagspoeng fra 330 til 395 blir erstattet ... " Jeg tror det skulle stå "Grunnlagspoeng fra 226 til 395 blir erstattet..." Uten den endringen er det et hull i poengrekken fra 326 til 329.

 

Svar: Du ville sikkert ha oppdaget dette etterhvert.... det er umulig å oppnå disse tallene som grunnlagspoeng.

 

 


QA12 Togvogn i basen
Spørsmål: Kan vi bruke kullvognen til å sende kullet til kraftstasjonen, eller må vognen forbli i basen?

 

Svar: Kullvognen i basen er et poenggivende objekt på poenggivende sted. Dersom kullvognen ikke er i basen når oppdraget avsluttes, vil du ikke kunne få poeng for kullgruveoppdraget.
 


QA11 Strategiska domare
OBS! I regel nr. 15: När en domare på begäran av laget ska flytta ett poänggivande objekt, är placeringen upp till domaren. Förvänta er inte att den nya placeringen kommer att vara till er strategiska fördel.

 

 
QA10 Forsiden av demningen
Spørsmål: Det ser ut som om det er en forside og en bakside på demningsmodellen, ikke sant? Så, dersom baksiden av demningen er plassert mot elveretningen, hvor vil oversvømmelsen bli plassert?

 

Svar: Oversvømmelsen vil alltid bli plassert ovenfor demningen. Siden oppdraget ikke spesifiserer en for- og en bakside på demningen, har det ingen betydning.
 


QA9 Vindturbin oppå et hus
Spørsmål: Jeg vet at det er greit at en vindturbin berører et hus siden det ikke er noe som sier at det ikke kan gjøre det. Men vi har oppdaget at du kan plassere en hel vindturbin oppå et hus slik at den ikke rører noe av det hvite. Teller det?

 

Svar: Oppdaget sier klart at turbinene skal berøre det hvite, men denne situasjonen formelig roper etter overbærenhet, så.... Du KOMMER til å få poeng dersom det skjer. (Forresten så er det ikke noe problem dersom en oljetønne havner helt oppå båten.)


QA8 Uavgjort

Spørsmål: Hei. Vi lurte på hva som skjer dersom begge lagene kommer til satellitten samtidig og mottakeren ikke peker til den ene eller andre siden?

 

Svar: Dersom dommerne ikke kan bli enige om hvilket lag som kom til satellitten først, vil begge lagene bli tildelt 5 poeng.

 


QA7 Indikatoren peker til feil side
Spørsmål: Er det greit/moralsk ok dersom vår robot flytter indikatoren slik at den, i stedet for å peke til et andre laget, peker til vårt lag? Jeg kan ikke finne noe mot dette, men tenkte jeg burde spørre.

 

Svar: Dette vil ikke forandre det faktum at det andre laget utførte oppdraget først. Og dette er kravet for de 5 tilleggspoengene. Indikatoren er der for å hjelpe dommeren til å se og huske hvem som skulle ha poengene, og dersom indikatoren skulle peke til feil lag, og dommeren vet om det, vil det bli ansett som mekanisk feil/skade på robotbanen og dommeren vil korrigere det. Så det er bare bortkastet tid.
 


QA6 Indikatoren faller ikke
Spørsmål: Hva skjer dersom vi treffer satellittutløseren først og panelet faller ned, men indikatoren peker fremdeles rett opp?

 

Svar: Dersom dommeren er sikker på at ditt panel falt først, vil han/hun flytte indikatoren slik at den peker til din side.
 


QA5 Definisjon av samfunn
Spørsmål: Når det gjelder oppdraget med kraftlinjene, hvordan definerer dere ordet "samfunn"?

 

Svar: I dette oppdraget er et samfunn et hvilket som helst område hvor det bor mennesker (områder med ett eller flere hus).

 

 


QA4 Korrigering av bygginstruktionen

OBS! Det finns några småfel i bygginstruktionerna till några av modellerna i robotuppdragen. Två legobitar är uppförda på fel plats i byggbeskrivningen av Lastbilen, och fyra legobitar är markerade med fel färg i Kraftstationen. Dessa fel ger intryck av att det fattas bitar i Challange settet, men så är inte fallet. Du finner de riktiga bygginstruktionerna under Robotuppdrag.

 


QA3 Gjennomkjøring

Spørsmål
Bare for å være helt sikker, kan roboten kjøre gjennom parkeringsplassen? Tusen takk.


Svar

Ja

 


QA2 Poengdeling

Spørsmål
Hei. Det virker som om det ikke er noen poengdeling i år for oppdraget i midten (sateliten) hvor et lag kan få poeng for noe det andre laget gjør. Er det korrekt?

 

Svar
Du har helt rett. Du tar deg av din side og får dine poeng, motparten tar seg av sin side og får sine poeng og det er et kappløp om hvem som får tilleggspoeng for først utførelse.

 


QA1 Manglende plass for oversvømmelse
Spørsmål
Det er områder nært rammen hvor en demning kan være poenggivende, men det er ikke plass for en oversvømmelse. Hva vil skje under en turnering?

Svar
I henhold til oppdraget, vil det være mange ganger hvor dommeren må beregne  hvor oversvømmelsen vil være i stedet for å plassere den der. Dette betyr at dommeren vil gjøre sitt beste for å bestemme om oversvømmelsen ville ha berørt et hus, og som alltid, dømme til fordel for laget dersom det er for vanskelig å ta en sikker avgjørelse.

logologologo
logologologo