Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)
Du er her: Oppdrag > Tidligere oppdrag > Oppdrag 2007 > Priser

Priser

DEN skandinaviske finalen
De lagene som vinner FIRST LEGO League Champions-prisen er automatisk kvalifisert til finalen.

priser i den skandinaviske finalen
Prisene i den skandinaviske finalen er de samme som i modell 1, med unntak av Programmeringsprisen og Innsiktsprisen. Disse deles ut kun 1 gang og er ikke inndelt i yngre og eldre klasse.Gjelder for turneringer som har (fra og med) 18 team, prisene som deles ut er (modell 1):first lego league champions
Mens de andre prisene er vunnet av team som har vært best i en bestemt kategori, går den gjeveste prisen til det teamet som totalt sett er sterkest i alle kategoriene sammenlagt. FLL Turneringens 1. pris går til det teamet som på en entusiastisk måte viser hvor morsomt, tilgjengelig og verdifullt teknologi og vitenskap er og med sin sterke innsats på alle områder oppfyller visjonen til FIRST LEGO League.

konkurrentprisen
Gjennom turneringen og måten konkurransen gjennomføres på avdekkes det mer om de enkelte teamenes samspill og samhold enn selve roboten teamet har designet. Vi tror at teamene fungerer best når de enkelte deltagerne ser seg selv som en del av en gruppe mennesker som deler et felles mål. Denne prisen går til det teamet som best har synliggjort at man inkluderer alle medlemmene i teamet. I tillegg har dette teamet vist grunnleggende respekt og god oppførsel overfor de andre teamene selv om man konkurrerer med hverandre.

Vinneren av denne prisen bestemmes ved avstemming blant de konkurrerende team.

oppfinnerprisen
Kreativt design representerer ny tilnærming til problemløsing. Denne prisen går til teamet som demonstrerer det mest unike og interessante designet. Dette kan man se ved at man her har tenkt helt nytt og uten å være opptatt av tradisjonell måte å løse problemet på. Dette vinner teamet tør å ta sjanser, og andre som ser roboten vil ofte si: KUUULT!

konstruksjonsprisen
Den beste mekaniske konstruksjonen gir produkter som holder kvaliteten over tid, og de er også pålitelige under skiftende forhold (dette er svært viktig – tenk bare på fly!). Denne prisen går til det teamet som har den roboten som er mest holdbar, pålitelig og virker hver gang, bruker deler og motor effektivt og ikke faller fra hverandre under bruk.

dagbokprisen
Denne prisen deles ut til det team som beskriver arbeidsprosessen i teamet på en best mulig måte, de positive så vel som de negative sidene. Dagboken inneholder en beskrivelse av:
  • teamets arbeid med det teoretiske oppdraget
  • hvilke overveielser som lå bak utvelgelsen av tema

Den skal også beskrive:

  • hvordan roboten ble til, hvilke overveielser som lå bak design, konstruksjon og programmeringsmessige endringer som ble foretatt underveis
  • teamets overveielser og strategi for robotbanen

Dagboken skal kort beskrive prosessen på en måte slik at form og innhold passer sammen.

showprisen
Noen team vet virkelig å markere seg. Omgivelsene vet godt hvem de er. De høres godt med sine kamprop/sanger. De synes godt med sine spesiallagde effekter og påkledning, og de viser tydelig at de har det gøy og setter pris på gode prestasjoner. Denne prisen går til det teamet som setter mest farge på turneringen. Denne prisen deles kun ut hvis et team har utmerket seg.

programmeringsprisen
En robot kan ikke fungere uten at den er programmert, og hvor godt den fungerer er avhengig av samspillet mellom mekanisk design og programmet. Når en robot skal utføre en bestemt oppgave er det viktig å velge en riktig strategi for hvordan roboten skal se ut og oppføre seg. Denne prisen går til det teamet som best har utnyttet programmeringsmulighetene og samtidig optimalisert samspillet mellom program og mekanisk design. Det deles ut 2 programmeringspriser, en blant teamene med de yngste barna og en blant de eldste.

robotkonkurransens 1. pris

Denne prisen går til det teamet som har det høyeste antall poeng sammenlagt i robotkonkurransen.

robotkonkurransens 2. pris
Denne prisen går til det teamet som har nest mest poeng sammenlagt i robotkonkurransen.

samarbeidsprisen

Når man greier å fordele arbeidet mellom teamdeltakerne, og samtidig er villig til å støtte og hjelpe hverandre, får man ofte gode resultater. Et godt team presterer bedre enn summen av alle enkeltpresentasjonene. Denne prisen går til det teamet som best har demonstrert dette i praksis gjennom arbeidet med FLL.

innsiktsprisen
Det går fint an å løse f.eks. matematikkoppgaver bare ved å huske de riktige formlene, men uten egentlig å forstå det helt. Problemet med dette er jo at det kan være vanskelig å se hva det kan brukes til. Denne prisen går til det teamet som gjennom sine studier og presentasjoner viser at de virkelig fullt ut har forstått de ulike problemstillingene knyttet til årets oppdrag. Det deles ut 2 innsikts-priser, en blant de yngste barna og en blant de eldste.

stå på prisen
Utrolig mye motgang kan overvinnes hvis vi bare ikke gir opp, uansett hva som skjer.... Denne prisen går til det teamet som snur et håpløst utgangspunkt til en respektabel prestasjon gjennom improvisering, tilpasning og en ukuelig vilje til å stå på. Denne prisen deles kun ut hvis et team har utmerket seg.


Gjelder for turneringer til og med 17 team (modell 2):

innsiktsprisen
Det går fint an å løse f.eks. matematikk-oppgaver bare ved å huske de riktige formlene, men uten egentlig å forstå det helt. Problemet med dette er jo at det kan være vanskelig å se hva det kan brukes til. Denne prisen går til det teamet som gjennom sine studier og presentasjoner viser at de virkelig fullt ut har forstått de ulike problemstillingene knyttet til årets oppdrag.

samarbeidsprisen
Når man greier å fordele arbeidet mellom teamdeltakerne, og samtidig er villig til å støtte og hjelpe hverandre, får man ofte gode resultater. Et godt team presterer bedre enn summen av alle enkeltpresentasjonene. Denne prisen går til det teamet som best har demonstrert dette i praksis gjennom arbeidet med FLL.

teknologiprisen
Denne prisen går til det laget som best har kombinert genial konstruksjon, stor oppfinnsomhet og effektiv programmering. Prisen er en "samlepris" for: oppfinner-prisen, programmeringsprisen og konstruksjonsprisen.

robotkonkurransens 1. pris
Denne prisen går til det teamet som har det høyeste antall poeng sammenlagt i robotkonkurransen.

robotkonkurransens 2. pris
Denne prisen går til det teamet som har nest mest poeng sammenlagt i robotkonkurransen.

showprisen
Noen team vet virkelig å markere seg. Omgivelsene vet godt hvem de er. De høres godt med sine kamprop/sanger.De synes godt med sine spesiallagde effekter og påkledning, og de viser tydelig at de har det gøy og setter pris på gode prestasjoner. Denne prisen går til det teamet som setter mest farge på turneringen. Denne prisen deles kun ut hvis et team har utmerket seg.

first lego league champions
Mens de andre prisene er vunnet av team som har vært best i en bestemt kategori, går den gjeveste prisen til det teamet som totalt sett er sterkest i alle kategoriene sammenlagt. FLL Turneringens 1. pris går til det teamet som på en entusiastisk måte viser hvor morsomt, tilgjengelig og verdifullt teknologi og vitenskap er og med sin sterke innsats på alle områder oppfyller visjonen til FIRST LEGO League.

logologologo
logologologo