Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)
Du er her: Oppdrag > Oppdrag 2017 > Priser

Priser

Prisene gjenspeiler de viktige verdiene i FIRST LEGO League.
Verdier som samarbeid, innovasjon, programmering og design verdsettes gjennom egne priser.


Det er to pris-sett som deles ut;
  • Modell 1: Gjelder for turneringer fra og med 18 lag, samt Skandinavisk finale. Totalt 10 priser.
  • Modell 2: Gjelder for turneringer til og med 17 lag. Totalt 7 priser.

Alle deltagere får medalje.

Prisene


Prosjektprisen
Det deles ut 1. og 2. pris i store turneringer

PROSJEKTPRISEN går til det laget som gjennom sine studier og presentasjoner viser at de virkelig fullt ut har forståelse for tema, i tillegg må de ha forstått de ulike problemstillingene som er knyttet til årets oppdrag. Nyskapende løsninger vektlegges. Selve presentasjonen vurderes av dommerne, og kreativitet og engasjement er viktige elementer i tillegg til deg faglige.


Vekting opp mot FLL Champion prisen: 30%Teknologiprisen
Det deles ut 1. og 2. pris i store turneringer

TEKNOLOGIPRISEN går til det laget som på flere områder har utviklet en enestående robot. Viktige elementer er innovativt design, programmering, strategi, pålitelig konstruksjon, funksjonalitet og bruk av gode verktøy for å løse robotoppdragene. Laget vurderes ut fra den tekniske presentasjonen, samt at prestasjoner på robotbanen kan påvirke bedømmingen. I teknologiprisen skal laget presentere/demonstrere sin konstruksjon, program og strategi. Laget skal ha med PC slik at de kan vise og forklare dommerne ett program.

Vekting opp mot FLL Champion prisen: 30%Robotkonkurransen 1. og 2. pris
1. pris går til laget som har flest poeng sammenlagt i de to finalerundene, og 2. pris går til det andre finalelaget.

Det deles ut 1. pris og 2. pris i alle turneringer.

Vekting opp mot FLL Champion prisen: 20%Markedsføringsprisen
Deles ut 1. pris og 2. pris i store turneringer

MARKEDSFØRINGSPRISEN går til det laget som på en kreativ og god måte klarer å profilere sitt lag og sitt prosjekt gjennom et tydelig budskap i utforming av pit og gjennom sin pit presentasjon. Markeringsvilje, humør, entusiasme og kreativitet vektlegges.


Vekting opp mot FLL Champion prisen: 10%
Kjerneverdiprisen

Deles ut til 1 lag i alle turneringer

KJERNEVERDIEN går til det laget som viser hvordan kjerneverdiene har spilt en viktig rolle i deres arbeid med FLL.
Viktige stikkord er samarbeid, engasjement, respekt, inkludering og organisering.


Vekting opp mot FLL Champion prisen: 10%FIRST LEGO League Champion

Mens de andre prisene er vunnet av lag som har vært best i en bestemt kategori, går den gjeveste prisen til det laget som totalt sett er sterkest i alle kategoriene sammenlagt.

FLL turneringens 1. pris går til det laget som på en entusiastisk måte viser hvor morsomt, tilgjengelig og verdifullt teknologi og vitenskap er, og med sin sterke innsats på alle områder oppfyller visjonen med FIRST LEGO League.


logologologo
logologologo