Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)

Påmelding til FLL

OBS: Felter merket med stjerne må fylles ut!
Informasjon om laget
Turneringsby  
Velkommen til FLL Alta som i år arrangeres lørdag 11. november! Ikke betal fakturaene dere får på mail etter påmeldinga. Lag bestiller IKKE challengesett selv. Dette sørger den lokale prosjektgruppen for. Vi legger opp til at lagsponsorene betaler en påmeldingsavgift på 5000 kr (+ 100 kr per T-skjorte utover 12 per lag) direkte inn til FLL-Alta etter påmeldingsfristen. Så dekker vi utgiftene til påmelding, challangesett og lunsj på turneringsdagen. Pga. få skoler som prioriterer å stille lag, ser det ut til å bli vanskelig å dekke utgiftene til laget som går til Skandinavisk finale. Men vi vil prøve å hjelpe til i arbeidet med å skaffe sponsorer til dette. Siden FLL Alta dekker påmeldingsavgiften, skriv fakturaadr. til følgende: Alta kommune Fakturamottak, regnskapsavdelingen Postboks 1403 9506 ALTA Epost: fakturamottak@alta.kommune.no. Kontaktperson: Geir Kristoffersen. Hvis det viser seg vanskelig å finne lagsponsorer, så vil vi prøve å hjelpe til med det. Ved spørsmål, kontakt prosjektleder Geir Kristoffersen på 45 39 69 47 eller på mail til geir.kristoffersen@alta.kommune.no
Påmeldingen er avsluttet for i år

Lagnavn  

Bakgrunn
Vi er…  
Navn på evt. organisasjon/skole
Hvilket år begynte dere? 
Hvor hørte dere første gangen om FLL?  
Veileder
Informasjon om veileder
Fornavn  
Etternavn  
Kjønn  
Alder  

Veileder er…  

Kontaktinformasjon
Telefon dagtid  
Telefon kveldstid  
E-postadresse
Postadresse

Denne adressen benyttes når vi sender ut materiell til laget.

Mottaker
Husk å fylle inn skole eller firma hvis sendingen skal leveres på en slik adresse 
Adresse  
Postnummer  
Sted  
Land  
Fakturaadresse

Denne adressen benyttes på faktura. OBS: Faktura blir send på mail til veileder

Mottaker
 
Adresse 
Postnummer 
Sted 
Fakturareferanse (EAN nr./kontaktperson etc) 
logologologo
logologologo