Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)
Du er her: Oppdrag > Tidligere oppdrag > Oppdrag 2014

Velkommen til World Class


Hvordan underviser vi i fremtiden? Hvordan ønsker elevene å tilegne seg kunnskap og hvor kan dette finne sted?

FLL lagene skal forske på og presentere for de voksne om de metoder som de ønsker å lære på. 

Gjør deg klar for en helt ny klasse - FLL WORLD CLASS!
 
   
 
   

   
   
 


Oppdraget er delt i tre og byr på utfordringer innenfor forskning, teknologi og markedsføring/ samarbeid.

      Forskning

I forskningsoppgaven skal dere selv definere et problem. Dere skal lete og forske på fakta rundt det, og presentere en ny og smart løsning
    Teknologi

I teknologioppgaven skal dere bygge robot og programmere denne til å løse oppgaver på robotbanen.
    Markedsføring og Samarbeid

Under markedsføring og samarbeid skal dere fortelle om prosjektet deres. Det er viktig med godt samarbeid for å komme i mål med hele prosjektet. Dere skal også planlegge og lage innholdet til en pit.
       
I tillegg til de tre arbeidsområdene jobber FLL lagene under FLL kjerneverdier. De er de grunnleggende elementene som skiller FLL fra andre prosjekter av sitt slag. 

FLL kjerneverdier er:
  • Vi jobber sammen som et lag. 
  • Vi arbeider sammen for å finne løsninger, med veiledning fra våre veiledere.
  • Det vi lærer, opplever og erfarer er viktigere enn det å vinne.
  • Vi deler våre erfaringer med andre.
  • Vi er gode konkurrenter.
  • Vi er vennlige og profesjonelle i alt vi gjør.
  • Vi har det gøy!
Det finnes ingen fasitsvar i FIRST® LEGO® League. Lagene kan arbeide fritt, bruke sin oppfinnsomhet og kreativitet, og selv velge hvor stor innsats de skal legge i prosjektet. Lagene får inntil 8 uker på å skape og ferdigstille prosjektet. 9. november møtes alle lag i hele Skandinavia i sine lokale FLL-turneringer, for å konkurrere om de beste løsningene.
logologologo
logologologo