Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)
Du er her: Oppdrag > Tidligere oppdrag > Oppdrag 2011

“Ta vare på maten. Tenk mattrygghet!”

Bli med å forske på mattrygghet og hva som kan bidra til at maten vi spiser får enda bedre kvalitet.

Flere faktorer kan være med på å redusere kvaliteten.
Det kan være kontakt med insekter og smådyr, bakterieinfisert matlaging, transportering, uheldige tilsetningsstoffer og dårlig hygiene for å nevne noen.

I oppdraget skal dere komme med ideer på hvordan vi kan minimere og kanskje helt fjerne påvirkningen fra disse eller andre faktorer.
 Oppdraget er delt i tre og byr på utfordringer innenfor forskning, teknologi og profilering.


     
     
I forskningsoppgaven skal dere selv definere et problem. Dere skal lete og forske på fakta rundt det og presentere en ny og smart
løsning.

  I teknologioppgaven skal dere bygge robot og programmere denne til å løse oppgaver på robotbanen.   I profileringsoppgaven skal dere markedsføre og fortelle om prosjektet deres. Dere skal også planlegge og lage innholdet til piten på turneringsdagen.


Det finnes ingen fasitsvar i FIRST LEGO League.
Lagene kan arbeide fritt, bruke sin oppfinnsomhet og kreativitet og selv velge hvor stor innsats de skal legge i prosjektet. Lagene får deretter 8 uker på å skape og ferdigstille prosjektet. 12. november møtes alle lag i hele Skandinavia i sine lokale FLL-turneringer for å konkurrere om de beste løsningene.
logologologo
logologologo