Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)

Velkommen FLL Horten!

Publisert: 15. januar 2015

Vi ønsker FLLL Horten velkommen til FIRST LEGO League!

Idag ble det klart at Horten er ny turneringsby. 
Etter initiativ fra NHO Vestfold, Tekna Telemark og Vestfold og Høgskolen i Buskerud og Vestfold  er de nå igang med å få FLL som et tilbud til barn og unge i Horten og omegn.

Om Horten

Horten er en bykommune i Vestfold med ca 26 000 innbyggere. Kommunen har 40 kilometer strandlinje og dekker et areal på ca 70 kvadratkilometer. Kommunen har 5 tettsteder: Horten by med 19000 innbyggere, Åsgårdstrand by med 3000 innbyggere, Borre med 1100 innbyggere, Skoppum med 2000 innbyggere og Nykirke med 1200 innbyggere. 
I kommunen finner en spor fra bosetninger helt tilbake til steinalderen. Borrehaugene vitner om at kommunen var et maktsenter i vikingetiden.Publisert av Tore Rolf Lund. Sist endret 30.05.2012Åsgårdstrand hadde tidligere stor aktivitet med skipsbygging og sjøfart. Ca 1820 starter byggingen av marinens hovedbase på Hortenstangen, og byen Horten vokser fram.

I dag er servicenæring og elektronikkindustri viktigste næringsveier. Kommunen har store, frodige landbruksarealer. Horten er vertskommune for Høgskolen i Vestfold.

Vi ønsker dem hjertelig velkommen og håper at mange unge får gleden av å delta i FLL her!

Velkommen FLL Horten!

logologologo
logologologo