Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)

Hvordan komme i gang med World Class

Publisert: 19. september 2014

Vi har samlet sammen noe gode tips til hvordan å komme i gang med de ulike delene av årets oppdrag.

 Kom i gang med forskningsoppgaven

Norske lag: Prosjektmetodikk. Se s.17 i veilederheftet. "Helhetlig Tilpasset Oppgave" skrevet av Tuva Bjørkvold.

Svenske lag: Metodik. Se s. 17 i veilederheftet. Oversatt versjon av Tuva Bjørvolds "Helhetlig Tilpasset Oppgave".

Danske lag: Didaktiske overvejelser. Se s. 17 i veilederheftet; om konseptet MetodeLab.

Nysjerrigper metoden
Nysgjerrigpers arbeidsmetode er en forenklet variant av den hypotetisk-deduktive metode. Elevene setter opp mulige forklaringer om årsaken til et problem (hypoteser) og samler opplysninger som de stiller opp mot
hypotesene. Når opplysningene er grundig diskutert og vurdert, skal elevene trekke konklusjoner om hva som kan være årsaken til fenomenet de har observert.

Les mer om Nysjerrigper her.

Les mer om Nysjerrigpermetodens 6 trinn her.

Last ned veilederhefte for veiledere/lærere om Nyskjerrigpermetoden for her.


 Kom i gang med robotoppgavene

På ressurs siden på Hjernekraft finner dere videoer, tips og linker med informasjon om både EV3 og NXT. Merk spesielt videoene laget av Darren Wilson om bruk av EV3: hvordan komme i gang med programmeringen, fargesensor, trykksensor, ultrasonisk senor og gyro sensor.

Link til siden her.

Ole Caprani, Institut for Datalogi ved Århus Universitet har lagd en webside dedikert til ”Kom i gang med FLL 2014”. Der kan dere se forslag til hvordan å løse noen av årets oppdrag. Link til siden finner du her.

 
Merk at det er viktig dere holder dere oppdatert på oppdateringer om robotoppgavene! Det gjør dere her.


 Kom i gang med markedsføring/samarbeidsdelen

 I Downloads finner dere logoer etc. tilgjengelig.

Videre kan det hjelpe å se på tidligere prosjektinnleveringer. Disse er fra oppdraget Nature´s Fury i 2013.

 Nordskjelv, Norge.pdf    Lego Holics, Færøyene.pdf    De Oslagbara, Sverige.pdf
 

 Global Innovation Award

FIRST LEGO League Global Innovation Award er igangsatt for å oppmuntre og støtte FLL lag med å videreutvikle sine innovative løsninger. Internasjonalt har programmet ført til fantastiske muligheter der FLL lag har fått nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, fått møte statsledere og se sin oppfinnelse satt i produksjon. Alle registrerte FLL lag har muligheten til å sende inn sin løsning, basert på årets oppdrag, og søke patent som vil beskytte den konkrete løsningen de har kommet fram til.

Frister:
15. desember 2014
Bidraget bes sendt til FIRST Scandinavia innen 15. desember. FIRST Scandinavia vil sette sammen en lokal ekspertgruppe som avgjør hvilke 3 bidrag vi sender videre til FIRST i USA for deltagelse i konkurransen internasjonalt.

22.- 25. april 2015
10 finalelag får presentere sine løsninger på FIRST Championship event i St Louis.

 juni 2015      
De 3 beste løsningene fra St. Louis vil få reise til US Patent office der vinneren vil bli kunngjort.

1. Premie US$20,000
2. og 3. Premiene er på US$5,000 hver

 
 Jr.FLL

For lag som deltar i Jr.FLL finner dere oppdraget Think Tank her.

Veilederheftene er til god hjelp. De er tilgjengelig på norsk og svensk.

  Veilederhefte for Norge     Veilederhefte for Sverige 

----

Kontakt gjerne oss i FIRST Scandinavia om dere har noen spørsmål.
nina@firstscandinavia.org tlf. +47 901 52 158
mariann@firstscandinavia.org tlf. +47 991 45 830

logologologo
logologologo