Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)
Du er her: Om FLLFakta om FIRST LEGO League® (FLL)

 • Kunnskaps- og teknologikonkurranse for barn og unge i alderen 10-16 år, arrangert siden 2000. 
 • Konkurransen organiseres i Skandinavia av FIRST Scandinavia. 
 • I 2016 deltok 913 lag i de skandinaviske turneringene. På verdensbasis deltok over 255 000 barn fra over 80 land i 2016
 • Hensikten med arrangementet er å øke interessen for teknologi og vitenskap og stimulere dagens ungdom til å bli morgendagens ingeniører og forskere. 

Kjerneverdier

FLL kjerneverdier er hjørnesteinene i prosjektet. De er blant de grunnleggende elementene som skiller FLL fra andre prosjekter av sitt slag. 
 • Vi er et lag.
 • Vi arbeider sammen for å finne løsninger med hjelp fra våre veiledere og mentorer. 
 • Vi vet at veilederne og mentorene ikke har alle svarene - vi lærer sammen.
 • Vi er gode konkurrenter.
 • Det vi oppdager, lærer og erfarer er viktigere enn det å vinne.
 • Vi deler erfaringene våre med andre.
 • Vi viser Gracious Professionalism® og Coopertition® i alt vi gjør.
 • Vi har det gøy!


FLL-oppdraget

Hvert år kommer et nytt og inspirerende oppdrag med et samfunnsrelevant tema. I oppdraget finnes ingen fasitsvar, lagene kan arbeide fritt, bruke sin oppfinnsomhet og kreativitet og selv velge hvor stor innsats de skal legge ned. 

FLL-oppdraget er tredelt og byr på utfordringer innenfor prosjekt (forskning), teknologi, markedsføring & kjerneverdier. 

 • I prosjektdelen skal lagene selv definere et problem. De skal forske på problemstillingen og presentere en innovativ (ny eller forbedret) løsning. 
 • I teknologidelen skal lagene bygge en robot og programmere denne til å løse oppdrag på robotbanen.
 • I markedsføringen skal lagene arbeide for at andre skal få se og høre om laget og prosjektet deres. 
 • Kjerneverdiene er kjennomgående for hele FLL, og laget skal ha disse med seg i hele perioden, samt presentere hvordan de har implementert disse på turneringen. 

Arbeidsperiode

16. september 2017 kl. 1300 slippes  FLL-oppdraget i sin helhet. Lagene skal skape og ferdigstille prosjektet innenfor 8 uker.

11. november møtes alle lag i hele Skandinavia i sine lokale FLL-turneringer for å konkurrere om de beste løsningene.
 

Hvem kan delta?

Lagene som deltar kommer gjerne fra skoler, fritidsklubber eller en vennegjeng som vil gjøre noe morsomt og meningsfylt sammen. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta i FLL. Lagene kan med fordel være sammensatt av jenter og gutter med forskjellige evner og interesser. Deltakerne i FLL erfarer gjerne at de må bygge på hverandres kunnskap for få best mulig resultat. Laget ha minst én voksen veileder og vi anbefaler en lag størrelse på 10 deltagere.

Aldersgrensen er 10-16 år. En deltager kan ikke fylle 17 år i deltageråret.
Det vil si; fyller deltageren 16 år 31. desember kan han ikke delta i FLL året etter. Fyller han derimot 16 år 1. januar kan han delta i FLL inneværende år.

Eks.: 
Kari fyller 16 år 31. desember 2015 - Kari kan ikke delta i FLL i 2016.
Ola fyller 16 år 1. januar - Ola kan delta i FLL i 2016. 

Vi vektlegger at FLL skal være forankret i skolen. Alle elementene i prosjektet tar utgangspunkt i kompetansemålene i Norge, Sverige og Danmark. Prosjektet er tverrfaglig med hovedvekt på naturfag, norsk og matematikk.

Veilederne

Lagets veileder(e) trenger ingen forkunnskaper, men det er et ønske at veilederen: ønsker å utforske nye ting sammen med barn, har gode kommunikasjonsevner, evne til å prioritere og evne til å gjøre flere ting på en gang. Lærere, foreldre, fotballtrenere, fritidsledere etc. er alle utmerkede valg i rollen som veileder.

Dommere og priser

På turneringsdagen vil lagene møte dommere som er representanter fra næringslivet og skoler. Lagene skal gjøre en presentasjon av prosjektet et eget rom. De skal også presentere roboten med sin tekniske løsning foran de tekniske dommerne. Markedsføring og kjerneverdiene bedømmes sammen i lagets stand eller i et rom. 

I hver kategori deles det ut priser. Hver pris har kriterier og lagene bedømmes av dommerne etter disse. Eksempler på kriterier er engasjement, samarbeid, holdbar konstruksjon på roboten, effektive program, tydelig og innovativ løsning. Se på dommerskjemaene sammen med laget, for å bevisstgjøre laget på forventningene. 

Prisene som deles ut er: Prosjektprisen, Teknologiprisen, Robotkonkurransen 1. og 2. pris, Markedsføringsprisen og Kjerneverdiprisen. Den gjeveste prisen FIRST LEGO League Champion går til det laget som totalt sett er sterkest i alle kategoriene sammenlagt. 

Utstyr og kostnader som trengs for å delta

Utstyret som man trenger for å delta i FLL er: 

 • datamaskin - for å programmere roboten og føre inn besvarelser på hjernekraft.
 • et robotsett  (kan brukes år etter år). Koster fra NOK 3000.- til  5250,-. Utstyr til lagene kan du kjøpe hos FIRST Scandinavia Partner. Besøk www.fspartner.no for priser og info om produktene. 
 • et Challengesett (som består av en robotmatte og LEGO-klosser for å bygge installasjoner som skal plasseres på matten). Challengesettet bestilles www.fspartner.no
 • valgfritt materiell som man ønsker å bruke i profilering av lag og prosjekt. Eksempler på dette kan være plakater, bannere, etc.
 • Påmeldingsavgift (2017):  NOK 2 300,-    DKK 2 200,-   SEK 2 500,-. Inkludert i påmeldingsavgiften: 12 t-skjorter, årets oppdrag og tilgang på egne lag-sider på hjernekraft.org. 

Kurs i FIRST LEGO League

FIRST Scandinavia tilbyr kurs i FLL. Formålet med kurset er at veilederen skal få kjennskap til prosjektet og få tips til hvordan man kan organisere FIRST LEGO League med sitt lag. Gjennom kurset vil deltakerne få innføring i både organisering, metode forskning og programmering. 

Vi tilbyr også kurs i FIRST LEGO League Jr.  

Ta kontakt med post@fspartner.no for å bestille kurs. 


Viktige datoer i 2017

Nedenfor er de viktigste datoer, men sjekk også vår kalender for flere aktiviteter.

  1. februar     Påmelding åpner  
16. september    Oppdrag 2016 - "Hydro Dynamics" offentliggjøres kl. 1300  
11. november    Regionale turneringer  
 2. desember    Skandinavisk finale  

Informasjon

Det finnes mye og god informasjon som både lag og veileder kan benytte seg av i FLL, vi anbefaler:

 • "Veilederhefte" (inkl.henvisninger til momentene i de tre lands læreplaner som en jobber med i FLL) 
 • La deg inspirere av filmer og turtorials fra turneringene og om FLL her.

Hvorfor FLL?

FLL kan være et godt verktøy for å øke interessen for realfag og teknologi ved å utfordre deltagerne gjennom reelle problemstillinger med en arbeidsmetode som ligner det virkelige arbeidslivet. Vi tror på å gi barn og unge en god opplevelse med teknologi og prosjektarbeid tidlig, slik at de bevisstgjøres sine muligheter ved valg av utdannelse. FLL innbefatter personlig og faglig utvikling gjennom samarbeid og praktisk læring mot et felles mål.

Hvem står bak FLL?

Det er stiftelsen FIRST Scandinavia som står bak FLL i Skandinavia. Fra 2000 - 2015 har vi arrangert 532 FLL turneringer, 16 skandinaviske finaler og 2 verdensfinaler hvor over 128 000 barn har deltatt. Har du spørsmål om FLL så ikke nøl med å ta kontakt med oss her.
logologologo
logologologo