Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)
Du er her: Om FLLFakta om FIRST LEGO League® (FLL)

 • Kunnskapskonkurranse for barn og unge i alderen 10-16 år, arrangert siden 2000. 
 • Samarbeid mellom organisasjonen FIRST, LEGO Company og Statoils talentutviklingsprogram Morgendagens Helter.
 • Konkurransen organiseres i Skandinavia av FIRST Scandinavia. 
 • I 2014 deltok 865 lag i de skandinaviske finalene. På verdensbasis deltok over 265 000 barn fra 80 land i 2014, og det er forventet at over 290 000 barn og unge skal delta i 2015.
 • Hensikten med arrangementet er å øke interessen for teknologi og vitenskap og stimulere dagens ungdom til å bli morgendagens ingeniører og forskere. 

Kjerneverdier

FLL kjerneverdier er hjørnesteinene i prosjektet. De er blant de grunnleggende elementene som skiller FLL fra andre prosjekter av sitt slag. 
 • Vi er et lag.
 • Vi arbeider sammen for å finne løsninger med hjelp fra våre veiledere og mentorer. 
 • Vi vet at veilederne og mentorene ikke har alle svarene - vi lærer sammen.
 • Vi er gode konkurrenter.
 • Det vi oppdager, lærer og erfarer er viktigere enn det å vinne.
 • Vi deler erfaringene våre med andre.
 • Vi viser Gracious Professionalism® og Coopertition® i alt vi gjør.
 • Vi har det gøy!


FLL-oppdraget

Hvert år kommer et nytt og inspirerende oppdrag med et samfunnsrelevante tema. I oppdragene finnes ingen fasitsvar, lagene kan arbeide fritt, bruke sin oppfinnsomhet og kreativitet og selv velge hvor stor innsats de skal legge i prosjektet.

FLL-oppdraget er tredelt og byr på utfordringer innenfor forskning, teknologi og samarbeid. 

 • I forskningsoppgaven skal lagene selv definere et problem.
 • De skal lete og forske på fakta rundt dette og presentere en ny og smart løsning.
 • I teknologioppgaven skal lagene bygge robot og programmere denne til å løse oppgaver på robotbanen.
 • Under markedsføringen skal lagene arbeide for at andre skal få se og høre om laget og prosjektet dere, samt at de har fokus på samarbeid.

Arbeidsperiode

10. september 2016 kl. 1300 slippes  FLL-oppdraget i sin helhet. Lagene skal skape og ferdigstille prosjektet innenfor 8 uker.

5. eller 12. november møtes alle lag i hele Skandinavia i sine lokale FLL-turneringer for å konkurrere om de beste løsningene.
 

Hvem kan delta

Lagene som deltar kommer gjerne fra skoler, fritidsklubber eller en vennegjeng som vil gjøre noe morsomt og meningsfylt sammen. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta, men lagene kan med fordel være sammensatt av jenter og gutter med forskjellige evner og interesser. Deltakerne i FLL erfarer gjerne at de må bygge på hverandres kunnskap for få best mulig resultat. Laget ha minst én voksen veileder og vi anbefaler en lag størrelse på 10 deltagere.

Aldersgrensen er 10-16 år. En deltager kan ikke fylle 17 år i deltageråret.
Det vil si; fyller deltageren 16 år 31. desember kan han ikke delta i FLL året etter. Fyller han derimot 16 år 1. januar kan han delta i FLL inneværende år.

Eks.: 
Kari fyller 16 år 31. desember 2015 - Kari kan ikke delta i FLL i 2016.
Ola fyller 16 år 1. januar - Ola kan delta i FLL i 2016. 

Vi vektlegger at FLL skal være forankret i skolen. Alle elementene i prosjektet tar utgangspunkt i kompetansemålene i Norge, Sverige og Danmark. Prosjektet er tverrfaglig med hovedvekt på naturfag, norsk og matematikk.

Veilederne

Lagets veileder(e) trenger ingen forkunnskaper, men det er et ønske at veilederen behersker følgende ferdigheter: ønsket om å utforske nye ting sammen med barn, gode kommunikasjonsevner, evne til å prioritere og evne til å gjøre flere ting på en gang. Lærere, foreldre, fotballtrenere, fritidsledere etc er alle utmerkede valg i rollen som veileder.

Dommere og priser

På turneringsdagen vil lagene møte dommere som er representanter fra næringslivet. Lagene skal gjøre en presentasjon av forskningsdeleni et eget rom. De skal også presentere roboten med sin tekniske løsning foran de tekniske dommerne. Profileringen bedømmes i pit, hvor lagene får besøk av de flyvende dommerne.

I hver kategori er det priser som skal gis ut. Hver pris har sine kriterier og bedømmes av dommerne etter disse. Eksempler på kriterier er engasjement, samarbeid, holdbar konstruksjon på roboten, effektive program, tydelig og innovativ løsning.

Prisene som deles ut er : Forskningsprisen, Teknologiprisen, Robotkonkurransen 1. og 2. plass, Markedsføringsprisen og Samarbeidsprisen. I tillegg deles FIRST LEGO League Champions prisen ut. Dette er den gjeveste prisen og går til det laget som totalt sett er sterkest i alle kategoriene sammenlagt. 

Utstyr og kostnader som trengs for å delta

Utstyret som man trenger for å delta i FLL er: 

 • en datamaskin - for å programmere roboten og føre inn besvarelser på hjernekraft.
 • et robotsett  (kan brukes år etter år). Koster fra NOK 3000.- til  5250,-. Utstyr til lagene kan du kjøpe hos FIRST Scandinavia Partner. Besøk www.fspartner.no for priser og info om produktene. 
 • et Challengesett (som består av en robotmatte og LEGO-klosser for å bygge installasjoner som skal plasseres på matten). Challengesettet bestilles www.fspartner.no
 • valgfritt materiell som man ønsker å bruke i profilering av lag og prosjekt. Eksempler på dette kan være plakater, bannere, etc.
 • Påmeldingsavgift;  NOK 2 300,-    DKK 2 200,-   SEK 2 500,-. Inkludert i påmeldingsavgiften: 12 t-skjorter, årets oppdrag og tilgang på egne lag-sider på hjernekraft.org.

Kurs i FIRST LEGO League

FIRST Scandinavia tilbyr kurs i FLL. Formålet med kurset er at veilederen skal få kjennskap til prosjektet og få tips til hvordan man kan organisere FIRST LEGO League med sitt lag. Gjennom kurset vil deltakerne få innføring i både forskning og programmering. 

Vi tilbyr også kurs i FIRST LEGO League Junior. 

Ta kontakt med www.fspartner.no for å bestille kurs. 


Viktige datoer i 2016

Nedenfor er de viktigste datoer, men sjekk også vår kalender for flere aktiviteter.

  1. februar     Påmelding åpner  
10. september    Oppdrag 2016 - "Animal Allies" offentliggjøres kl. 1300  
12. november    Regionale turneringer  
 3. desember    Skandinavisk finale  

Informasjon

Det finnes mye og god informasjon som både lag og veileder kan benytte seg av i FLL, vi anbefaler:

Hvorfor FLL

FLL ønsker å bidra til å øke interessen for realfag og teknologi ved å utfordre deltagerne gjennom reelle problemstillinger med en arbeidsmetode som man arbeider under i det virkelige arbeidslivet. Vi tror på å gi barn og unge en god opplevelse med teknologi og prosjektarbeid tidlig, slik at de bevisstgjøres i forhold til valg av senere utdannelse. FLL innbefatter personlig og faglig utvikling gjennom samarbeid og praktisk læring mot et felles mål.

Hvem står bak FLL

Det er stiftelsen FIRST Scandinavia som står bak FLL i Skandinavia. Fra 2000 - 2015 har vi arrangert 484 FLL turneringer, 15 skandinaviske finaler og 2 verdensfinaler hvor 128 000 barn har deltatt. Har du spørsmål om FLL så ikke nøl med å ta kontakt med oss her.
logologologo
logologologo