Velkommen til FIRST® LEGO® League

- en spennende kunnskaps- og teknologiturnering for barn og unge (10-16 år)
  Du er her: Om FLL > Historien

  Historien

  FIRST LEGO League er utviklet i et samarbeid mellom organisasjonen FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) fra New Hampshire i USA og LEGO Company.

  Etter at den første offisielle FLL-turneringen ble avholdt i USA i 1999, ble programmet testet i Skandinavia i 2000 med stor suksess.

  Pilot turneringen ved Bodø Lufthavn 8. november 2000 samlet lag fra Bodø, Harstad, Drammen,Trondheim, Stavanger, Jönköping, Oslo og Minnesota. Totalt 13 lag deltok.

  Flere potensielle samarbeidspartnere var invitert til pilotturneringen og høsten 2001 rullet FLL programmet ut i 8 byer i Danmark, Norge og Sverige.

  Fra 2000 - 2016 har vi arrangert 532 FLL turneringer, 14 skandinaviske finaler og 2 verdensfinaler hvor over 130 000 barn har deltatt. 

  Hver turneringsby har sin lokale prosjektleder som organiserer turneringen og flere tusen frivillige deltar for å gjennomføre prosjektet. Uten denne frivilligheten blant næringsliv, studenter og andre, hadde det ikke vært mulig å få til dette tilbudet til så mange barn og unge i Skandinavia.

  Internasjonale turneringer

  FLLOEC 2007
  16. - 21. mai 2007 arrangerte FIRST Scandinavia FLLOEC i Bodø. Dette ble den første i sitt slag i Norge med 66 lag. Nesten 800 deltakere og gjester kom fra 26 land over fire kontinenter.

  FLLOEC 2009
  I 2009 arrangerte vi Childrens Climate Call i København, i samarbeid med LEGO Consern. 900 deltagere og gjester deltok fra 36 ulike land. Totalt 55 lag.

  FLLOEC 2017
  25.-28. mai arrangerte FIRST Scandinavia i samarbeid med Aarhus kommune OEC i Aarhus. Det var over 1000 deltakere og 118 lag i turneringen. 

  Stiftelsen FIRST Scandinavia

  For å organisere FLL i Skandinavia ble "not-for-profit" organisasjonen FIRST Scandinavia stiftet.
  Stiftelsens formål er å stimulere barns interesse for naturvitenskap og tekniske/matematiske fag gjennom engasjerende prosjekter hvor barna selv er drivkraften.
  Stiftelsen har hele Skandinavia som sitt arbeidsområde og styret består av representanter fra Norge, Sverige og Danmark.

  Bakgrunnen for etableringen av FIRST Scandinavia var en erkjennelse blant flere skandinaviske virksomheter, profesjonelle organisasjoner og offentlige institusjoner om at det innenfor en kort årrekke vil oppstå en betydelig mangel på talentfull arbeidskraft med teknisk og naturvitenskapelig kompetanse. Skal denne trenden snus er det behov for å tilby barn og unge i meget ung alder teknologirelaterte prosjekterer som de begeistres for.
  FIRST Scandinavia har hovedkontor i Bodø, Norge og jobber idag med konseptene FIRST LEGO League og Newton.

  Du kan lese mer om stiftelsen her.

  Oppdragene FLL Skandinavia har gjennomført er:

  2000

   2001

  2002 

  2003 

   2004

         

  2005

   
  2006

  2007

  2008

  2009

           

  2010
   2011
  2012

   2013

  2014
        2015  
  2016

   2017
   
  2018

  2019 
   

           
  logologologo
  logologologo